Vår historie

Ideen bak Digital Workforce ble født da tre erfarne IT-ledere, Heikki, Jukka og Mika, oppdaget et problem: de ansatte tilbringer halvparten av sin tid på administrative oppgaver og de eksisterende planer om å modernisere IT-systemet er for dyrt og tidkrevende. Altfor ofte hindrer IT-systemer effektiv prosessutvikling.

Dagens digitale arbeidsstyrke er den eneste tjenesten i Norden som fokuserer utelukkende på mykvareroboter. Vi automatiserer rutinemessige administrative oppgaver, og frigjør tid til mer lønnsomme og viktige oppgaver.

Vi gir våre kunder tilgang til det største nettverket av eksperter innenfor digital arbeidsstyrke. Våre autoriserte konsulenter bretter opp ermene for å løse problemene med kundenes administrative prosesser og vil motiveres av et målbart resultat som gjør våre kunders arbeid mer meningsfylt og lønnsomt.

Digital Workforce

Vi jobber raskt, jevnt og åpent. Vi går fra planlegging til resultater i løpet av et par uker. Vi lover å halvere kundens kostnader for rutinemessige administrative oppgaver.

Digital Workforce sin visjon er å være ledende innen innovativ administrativt arbeid i Norden.
Selskapet ble stiftet sommeren 2015 og har ca. 160 eksperter i Finland, Sverige, Norge, Denmark og Polen. Selskapet eies av ledelsen og en gruppe investorer.

Suomen Vahvimmat