RPA og AI frokostseminar

15.2.2019

RPA/AI FROKOSTSEMINAR: Ny generasjon med digitale medarbeidere (RPA) – Microsoft Azure tjenester og kunstig intelligens

 

Tid og sted: onsdag den. 13. mars kl. 8.30-11.00. Seminaret er veldig populært og vi har endret lokale til Bjørvika konferansesenter. Adressen hit er Dronning Eufemias gate 6, i Oslo

Har dere allerede eller vurderer dere å ansette digitale medarbeidere – Robotic Process Automation (RPA)? Digitale medarbeidere frigjør ansatte fra rutinepregede oppgaver, sikrer kvalitet i virksomhetens arbeidsprosesser og øker virksomhetens kapasitet til å betjene kunder og innbyggere. Vi presenterer neste generasjons digitale medarbeidere som samhandler med Microsoft Azure Functions og som skalerer ved å kombinere prosessautomasjon med kunstig intelligens.

Digital Workforce inviterer til frokostseminar onsdag den 13. mars 2019 i Bjørvika konferansesenter. Adressen hit er Dronning Eufemias gate 6.  Seminaret er tilpasset forretningsutviklere, ledere og rådgivere som jobber i offentlige eller private virksomheter med interesse for RPA og AI.

Frokostseminaret gir deg en unik mulighet for å høre hvordan RPA adopterer og akselerer tilgang til AI og kognitive teknologier. Pat Geary, Chief Evangelist hos programleverandøren Blue Prism vil orientere om veien videre for RPA.

Norsk Stål vil fortelle historien om hvordan de befester sin markedsledende posisjon ved utnyttelse av banebrytende teknologi – digitale medarbeidere og kunstig intelligens. Helge Runer, CFO og leder for forretningsutvikling vil presentere hvordan anvendelse av fremtidsrettet teknologi utvikler Norsk Stål sin kjernevirksomhet og er forankret i selskapets langsiktige strategi. Det pågående prosjektet utnytter roboter og Microsoft Azure Functions til å forenkle og optimalisere nøkkelprosesser. Resultatet er en mer effektiv ordreprosess, produksjonsplanlegging med optimalisert utnyttelse av innsatsmateriale og bedre oppfølging av leveranser. Digital strategi er tett koblet til vår forretningstrategi med målbilde om å levere et konkurransedyktig produkt til våre kunder.

Mads Laastad fra Digital Workforce vil orientere om Oslo kemnerkontor sin strategiske RPA satsning. Oslo kemnerkontor har identifisert et behov for å automatisere sine viktigste arbeidsprosesser for å hjelpe organisasjonen til å bli mer effektiv, for å redusere identifisert risiko og for likebehandling av innbyggere i Oslo kommune.

Du kan delta på Frokostseminaret vederlagsfritt. Det er et begrenset antall plasser, og om du ikke får plass i denne runden vil du motta invitasjon til vårt neste frokostseminar. Du vil motta en bekreftelse på din deltagelse på e-post.

Arrangementet arrangeres av Digital Workforce – Den ledende RPA/AI virksomheten i Norden.

AGENDA

0830-1100 frokost serveres i Dronning Eufemias gate 6

Next generation of Digital Workers leveraging AI and cognitive technologies
Pat Geary, Chief Evangelist, Blue Prism
Denne presentasjonen er på engelsk

Norsk Stål kombinerer digitale medarbeider med kunstig intelligens
Helge Runer, CFO og leder forretningsutvikling, Norsk Stål

Prosessautomasjon kompleterer Oslo kemnerkontorets strategi – økt innsats for digitalisering.
Mads Laastad, Løsningsarkitekt, Digital Workforce

Paneldebatt
Mulighet for å stille foredragsholdere spørsmål for debatt

REGISTRER HER:

Tags: