Kunder

Flere titalls informasjonsintensive organisasjoner i de nordiske landene bruker allerede digitale medarbeidere fra Digital Workforce for å effektivisere sine serviceprosesser. Noen har raskt gått fra pilot til omfattende produksjon.

De digitale medarbeidere finnes innom IT, HR, kundeservice og back office. De øker den administrative produktiviteten og gir konkurransefordeler gjennom smart automatisering.

Bransjer

 • Helse og omsorg

 • Offentlig forvaltning

 • Bank og forsikring

 • Bpo og øvrige bransjer

Eksempel på automatiserte prosesser

 • Bestilling og utsendelse av verifikasjoner

  Noen ganger trenger bankens kunder verifikasjon av sine kontoer, lån og verdipapirer, som for eksempel til regnskapet. Bilagene er ofte organisert rundt årslutt da de bankansatte har mye å gjøre og kan derfor ikke betjene kunder innen lovet tid. Tidligere måtte bankansatte hente data fra flere systemer, samtidig som grunnlagsdokumenter ble bestilt fra ulike systemer. Denne manuelle prosessen tok ca 20 minutter.

  Fordeler

  Nå henter en digital medarbeider opplysninger dobbelt så fort og ferdigstiller verifikasjonen, som da sendes til kunden.

  Bransje

  Bank og forsikring

 • Opptre på vegne av en mindreårig gjennom e – tjenester

  Om en forelder ønsker å gjøre avtaler elektronisk for sine mindreårige barn, inkludert skolehelsetjenesten, søker denne forelder en jurisdiksjon via en elektronisk skjema. Byens Helsesekretær kontrollerer opplysningene i det elektroniske skjemaet og samler inn data om foreldrene fra Folkeregisteret for å sjekke foreldreretten. En sekretær bruker gjennomsnittlig to timer om dagen til dette arbeidet.

  Fordeler

  Nå sender en digital medarbeider automatisk opplysningene i det elektroniske skjemaet til helsevesenet og sekretæren kontrollerer personene med foreldreretten hos Folkeregisteret. Denne prosessen tok tidligere opptil flere dager, men nå kan kunden begynne å bruke tjenesten allerede dagen etter å ha sendt inn en søknad.

  Bransje

  Offentlig forvaltning

 • Reservasjon av strålebehandling

  Reservering av tid for strålebehandling blir gjort manuelt, noe som belaster pleiepersonalet og kan øke risikoen for feil. Førstegangs-pasienter får en henvisning og basert på det første reservasjonen blir det gjort en rekke avtaler i pasientinformasjonssystemet. Pleiepersonalet bruker flere systemer og søker etter ledige tider via en kalender.

  Fordeler

  Nå henter en digital medarbeider alle ledige tider og datoer, skriver inn pasientens informasjon og reserverer tider direkte inn i systemet. Dette vil da medføre langt færre feil og i tillegg fremskynde prosessen.

  Bransje

  Helse og omsorg

 • Automatisk oppdatering av lønnsopplysninger

  Et selskap som spesialiserer seg på lønnsadministrasjon, leser inn filer fra kundene i sitt lønnsystem. Filene inneholder for eksempel oppdatert informasjon om lønnstakerne. Disse må registreres i et kontrollskjema i henhold til spesifikke krav før skjemaet blir signert av en autorisert person for så å bli arkivert.

  Fordeler

  Tidligere gikk man gjennom filene og registrerte informasjonen manuelt. Nå henter en digital medarbeider filer automatisk og registrerer raskt og effektivt nødvendig informasjon inn i skjemaet for arkivering

  Bransje

  BPO (business process outsourcing)