Digital Workforce inngår partnerskap med UiPath for å tilby kundene sine mer omfattende RPA-tjenester (Robotic Process Automation) fra skyen

Digital Workforce inngår partnerskap med UiPath for å tilby kundene sine mer omfattende RPA-tjenester (Robotic Process Automation) fra skyen

UiPaths RPA-løsning hjelper Digital Workforces kunder med å utføre sin kjernevirksomhet på en mer effektiv, presis, sikker og skalert måte.

[29. mai 2018, LONDON OG HELSINKI] – Digital Workforce, Nordens ledende selskap innen robottjenester, kunngjorde i dag at de har inngått partnerskap med UiPath, det ledende programvareselskapet i Norden innen Robotic Process Automation (RPA), for å utvikle og utvide virksomheten sin i Norden. I dette partnerskapet, inngått i mai 2018, tilbyr Digital Workforce UiPath-teknologi til organisasjoner som har valgt UiPath som sitt RPA-verktøy. UiPaths RPA-løsninger for virksomheter er nå tilgjengelig hos alle Digital Workforces kontorer i Finland, Sverige, Danmark, Norge og Polen.

Revolusjonen innen programvarerobotikk pågår for fullt i de nordiske landene. Ved å ta i bruk RPA blir man kvitt manuelle arbeidsrutiner, og man frigjør ansatte fra rutinepreget arbeid slik at de kan bruke sin arbeidstid til mer meningsfylt arbeid. Bruken av RPA har spredt seg fra finanssektoren til offentlig sektor, helsevesen, industriselskaper og detaljhandel. De vanligste forretningsenheter der robotteknologi anvendes, er innen HR og lønn, finans og regnskapsføring, drift, logistikk og kundetjenester.

Jukka Virkkunen, en av grunnleggerne og partnerne hos Digital Workforce, uttalte at «Siden Digital Workforce ble grunnlagt i 2015, har vi sett hvordan RPA-markedet utvikles og modnes i Norden. UiPath-teknologi fortsetter å utvikle seg raskt, og tilbyr mange unike fordeler, slik som spesifikke løsninger til kundeservice automatisering og gratis prøveperioder. Tjenestene våre er basert på markedsledende og robust teknologi. Vi er svært glad for at vi nå kan tilby UiPath som en industrialiserte robot med Digital Workforce sin Microsoft Azure skybasert tjeneste. Parallelt med etablering av en skybasert robot tjeneste har vi investert mye i å utvikle UiPath-kompetanse i vår organisasjonen.»

Digital Workforce har automatisert mer enn 500 prosesser og er det markedsledende RPA selskapet i Norden. Selskapet har et solid fotfeste i finanssektoren og utvider nå kundegrunnlaget sitt raskt innen helsevesenet, offentlig sektor og andre kunnskapsintensive store organisasjoner. Et par dusin RPA-spesialister gjennomgår for tiden de siste trinnene i UiPath-sertifiseringen, og de første kundeavtalene er allerede blitt underskrevet.

Anand Nagwani, UiPaths viseadministrerende direktør, EMEA, Partnerships, uttalte at: «Norden er et viktig fokusområde for UiPath etter hvert som vi fortsetter å vokse i Europa. I partnerskap med Digital Workforce vil vi introdusere flere organisasjoner for mulighetene som ligger i RPA og hvordan man kan øke virksomhetens produktivitet, sikre etterlevelse av krav og forbedre kundetjenesten dramatisk, både i back-office- og front-office-operasjoner. Ikke bare vil løsningene våre hjelpe bedrifter til å bli digitale virksomheter raskere, de vil også bidra til at de får en verdifull fordel på veien mot kunstig intelligens.»

Om Digital Workforce
Digital Workforce er det eneste selskapet som spesialiserer seg på intelligente prosessautomatiseringstjenester på industrinivå. Våre intelligente digitale arbeidere automatiserer prosesser i private og offentlige organisasjoner, noe som frigjør tiden til menneskelige ansatte, slik at de kan bruke den til mer verdifullt arbeid. Bruken av digitale arbeidere krever ingen endringer i de eksisterende informasjonssystemene. Digital Workforce ble grunnlagt sommeren 2015 og har for tiden over 150 IPA-spesialister i Finland, Sverige, Norge, Danmark og Polen. www.digitalworkforce.eu

Om UiPath
UiPath er bygd for både virksomhetens forretningsenheter og IT, og er den ledende plattformen for Robotic Process Automation (RPA). Mer enn 700 bedriftskunder og offentlige etater bruker UiPaths RPA-plattform og tilfører virksomheter programvareroboter som utfører repetitive prosesser, noe som øker produktiviteten, sikrer at krav blir etterlevd og som forbedrer kunde eller innbyggerens opplevelse av virksomheten.

Med et aktivt samfunn av 120 000 RPA-utviklere globalt, ser UiPath det som sitt oppdrag å demokratisere RPA og støtte den digitale revolusjonen. UiPath har sitt hovedkontor i New York og driver virksomhet i 14 land i Nord-Amerika, Europa og Asia. Selskapet støttes av 183 mill. USD i serie A- og B-finansiering fra Accel, CapitalG, Kleiner, Perkins, Caufield & Byers, Credo Ventures, Earlybird’s Digital East Fund og Seedcamp. UiPaths serie B-verdsettelse er på mer enn 1 mrd. USD.

For mer informasjon kan du besøke https://www.uipath.com.

Mediekontakt: Digital Workforce
Jukka Virkkunen
Partner
+358 50 670 47
jukka.virkkunen@digitalworkforce.fi

Mediekontakt: UiPath
Simon Coughlin
Whiteoaks International
+44 (0) 1252 727313
Uipath@whiteoaks.co.uk

Intelligent Process Automation: A short glossary

Intelligent Process Automation, IPA

Intelligent Process Automation (IPA) refers to the practice of process automation with solutions that involve smart attributes. IPA solutions are tailored to the specific requirements of the target process by combining technologies like, chat bots, computer vision, machine learning and robotic process automation software.

Robotic Process Automation, RPA

Robotic Process Automation (RPA) refers to process automation with software robots. The robots are programmed to use the applications required for the execution of the target process in the same way as a human operator would. They always follow pre-programmed rules and are easy to integrate into existing business processes.

Software robot

Software robot is a software application that is used in robotic process automation to replace the actions of a human worker interacting with the user interface of a computer system. Software robots may have some vendor specific attributes, but implementing these technologies never requires changes to existing systems.

Enterprise RPA

Enterprise RPA refers to the use of RPA technology in a large and industrial manner to achieve automation requirements of a large enterprise. Enterprise RPA solutions are scalable, easily managed and maintained. These features are achieved by specialized services such as: managing component libraries that allow the re-use of automation objects, expert support, staff training, following and managing RPA performance, support in setting up internal robotic center of excellence.

Business Process Automation, BPA

Business Process Automation refers to a high-level strategy that aims to streamline all business processes. It involves recording – and re-designing- all processes within the business to digital format and then integrating them with an automation software.

Digital worker/ Virtual worker

Digital or virtual worker refers to a software robot that takes over a process or task otherwise performed by human workers. Digital workers deliver Robotic Process Automation (RPA) services where the used technology is a pre-programmable software.

Intelligent digital worker

An intelligent digital worker is a technology platform that combines pre-programmed software robots with different cognitive technologies. An intelligent digital worker is able to handle processes that consist of more complex tasks involving unstructured data and interpretation. Intelligent digital workers are used to deliver Intelligent Process Automation (IPA) services.

Robotic Center of Excellence, CoE

Robotic Center of Excellence (CoE) is the organization’s management center for the use of automation technologies. The job of the CoE-team is to create, measure and manage a virtual workforce that supports the organization’s strategic goals.

Robotic Desktop Automation, RDA

Robotic Desktop Automation (RDA) refers to computer-specific automation that is applied to speed-up or enhance the performance of a human worker using the desktop. While RPA technologies can be referred to as virtual workers, RDA technologies work hand-in-hand with their human counterpart and thus may be called virtual assistants.

Optical Character Recognition, OCR

Optical character recognition (OCR) refers to the conversion of images of typed or hand written text into machine encoded text. OCR programs analyze scanned-in images to detect light and dark areas in order to identify alphabetic letters and numeric digits. When a character is recognized, it is converted into code. OCR is often being used to digitize typed or handwritten information.

Natural Language Processing, NLP

Natural Language Processing (NLP) technologies enable computers to process large amounts of natural (human) language data. NLP technologies typically rely on machine learning to help them automatically learn new rules.

Computer Vision

Computer Vision technologies are used to enable computers to gain high-level understanding from digital images or videos. These technologies seek to automate tasks that would otherwise require the human visual system.

Chatbot

Chatbots are computer programs that can conduct a natural language conversation. They are designed to simulate a human conversation partner convincingly either via auditory or textual means. Depending on the level of sophistication of the solution, chatbots can make use of NLP technologies or analyze keywords.

Machine Learning, ML

Machine Learning (ML) gives computers the ability to “learn” (i.e. progressively improve performance on a specific task) by processing data. ML technologies can “learn” under supervision, i.e. learn general rules to map inputs to outputs based on a set of example inputs and their desired outputs. The “learning” may also be unsupervised, in which case no examples are given to the learning algorithm. Instead, it is left on its own to find structures from its inputs. Unsupervised learning can be a goal in itself (discovering hidden patterns in data) or a means towards an end (feature learning).

Cognitive Computing, CC

Cognitive Computing (CC) describes technology platforms that involve cognitive technologies such as machine learning, natural language processing, computer vision, and chatbots. The purpose of cognitive computing is to combine these technologies to find meaning from and understand a data set at a higher level. Rather than just pure data or sensor streams, cognitive computing can deal with symbolic and conceptual information. Cognitive computing enables computers to interpret information extracted from large data sets, while humans remain in charge of the decision process.

Artificial Intelligence, AI

AI is loosely used as an umbrella term for all cognitive technologies that enable computer systems to perform tasks normally requiring some form of human intelligence. A true AI machine would combine these different technologies in such a way that it would have augmented intelligence, surpassing humans in accuracy and insight. The individual technologies, on the other hand, that are performing tasks by simulating a specific area of human intelligence are called cognitive technologies.

Virtual Reality and Augmented Reality, VR/AR

Virtual Reality technologies are being used to create simulated environments. These technologies allow the user to experience the simulation around them – as they were part of it – not just looking in from the outside. Augmented Reality (AR) integrates digital information with live video or the user’s environment in real time to augment the video with artificially added elements or effects.

Business Process Management (Suite), BPM(S)

A business process management suite (BPMS) is a set of automated tools for designing, implementing and improving activities to accomplish a specific organizational goal. BPMS is designed to support the entire process improvement life cycle from process discovery, definition, monitoring and analysis, and through ongoing optimization. BPMS tools allow the organisations to redesign or re-engineer the whole process or set of processes and often also the related IT systems (unlike RPA which is solely using existing IT- system without changes).

Enterprise Cognitive Systems, ECS

Enterprise Cognitive Systems (ECS) are a form of cognitive computing. They are focused on action, not insight, and their intention is to assess what to do in a complex business situation. ECS makes evidence-based suggestions about how the business can achieve its goals. It does so by finding past situations similar to the current situation, and extracting the repeated actions that best influence the desired outcome.

 

Digital Workforce is the only company purely specialising in Intelligent Process Automation services on an industrial scale in the Nordic countries. We automate the routines of computer based knowledge work and liberate human employees’ time for more productive and important tasks. Learn more about us and our services on digitalworkforce.eu.

Hvordan håndtere GDPR ved bruk av RPA?

Robotic Process Automation (RPA) er ofte den mest effektive løsningen for implementering og etterlevelse av EUs nye personvernsforordning (GDPR), som blir gjeldende også i Norge. Eksempelvis styrker lovgivningen kunders rettigheter, hvor de har krav på vite hvilken informasjon som er lagret, i hvilke systemer den er lagret, rettigheter for dataportabilitet, samt rett til å motsette seg profilering. Videre har kunder nå rett til å bli varslet innen 72 timer ved sikkerhetsbrudd hos behandlingsansvarlig.

GDPR berører alle organisasjoner som behandler informasjon knyttet til navn, bostedsinforasjon, kontaktinformasjon, bank- og kontoinformasjon, eller personnummer. Mange organisasjoner vil oppleve de kommende utfordringene som enorme og uhåndterlige, hvor persondata eksempelvis har blitt lagret i et stort antall systemer uten at det foreligger en klar struktur eller oversikt – Hva om en kunde etterspør en rapport over all lagret informasjon, eller ber om flytting eller total sletting av all informasjon? Hvordan skal en slik rapport utarbeides med rimelig bruk av tid og ressurser? Det vil ikke la seg gjøre manuelt. Tradisjonell IT-utvikling vil være et alternativ, men hvor denne typen prosjekter har vist seg svært kostbare. Løsningen er en programvare robot. En Digital medarbeider ønsker å jobbe med regel- og rutinestyrt arbeid, med arbeid på tvers av IT-systemer og avdelinger. En Digital medarbeider vil kunne utforme et uendelig antall av den samme rapporten, dag etter dag, uten å glemme å sjekke det femtende systemet hvis telefonen skulle ringe på et kritisk tidspunkt.

Hvis en hacker mot formodning skulle få tilgang til selskapets data, hvordan skal man rekke å personlig informere samtlige kunder innen 72 timer? Manuell håndtering vil ikke være et alternativ, timene løper fort. Derimot vil en Digital medarbeider med letthet være opplært til utføre oppgaven, hvor arbeidsmengden om nødvendig kan deles på mange programvare roboter og sikre at oppgaven er gjort innen 72 timer.

Ønsker du å utforske hvordan en Digital medarbeider kan bistå deg med å oppfylle GDPR kravene kan du kontakte oss i Digital Workforce. Vi hjelper virksomheter som ønsker å forenkle sine rutiner for å oppfylle GDPR til en lavere kostnad enn tradisjonell programvare utvikling.

Odd-Henrik Hansen
Country Manager
+47 997 14 195
odd.henrik.hansen@digitalworkforce.no

Bli med Digital Workforce på Digital2017- konferansen i Oslo 19.10.2017

Bli med Digital Workforce på Digital2017 – årets viktigste konferanser for IT-beslutningstakere og alle som jobber med digitalisering i privat og offentlig sektor – i Oslo, Norway 19.10.2017.

Konferansen vil ta for seg de viktigste IT-trendene akkurat nå, og vi har lagt vekt på at Digital 2017 skal være en lærerik konferanse med praktisk nytteverdi. Du vil få høre fra bedrifter som har tatt i bruk ny teknologi og nye løsninger, og som ikke bare forteller om hva de har gjort – men også hvordan de har fått det til. Etter en spennende og lærerik fellessesjon vil det bli parallelle spor hvor vi går i dybden på temaer som sikkerhet, skytjenester, kunstig intelligens, dataplattformer – og ikke minst: hvordan kan digitale arbeidsplasser gjøre bedriften mer konkurransedyktig og bedre rustet til å møte fremtiden?

Konferansen foregår på Radisson Blu Scandinavia, Holberg space, Oslo. Les mer her!

Iceland, give us a call!

There is simply too much work in the world and too few people to do it! Australia, New Zealand, Canada, China and more recently Iceland have all launched campaigns to attract foreign talent. The Reykjavik Grapevine reports that up to 4,000 foreign workers are needed in Iceland in the next year. This is due to a combination of the growth of the tourism business, aging demographic, and emigration.

Iceland’s national challenge presented an interesting thought experiment. Could RPA help?

Usually the effects of RPA to the workforce are examined in a closed environment of an organisation. How many Full-Time Equivalents (FTEs) aka people have been replaced by the robots’ work effort? How many people were actually let go due to adoption of RPA? How many were not hired at all due to RPA? How many were transferred to other tasks?

Companies can easily be so big that doing this analysis can seem daunting. But everyone recognises it is necessary or you can’t see the effects of what you do. Doing this on a country level would be just ridiculous, right?

Iceland is small enough to actually consider this. According to Wikipedia, its population is just over 323,000. In comparison, Accenture had 394,000 employees in 2016 (again, according to Wikipedia.) If Accenture can handle and analyse its employees, why shouldn’t Iceland do the same for its inhabitants?

Iceland’s greatest industry is tourism. While I do not have a lot of experience in that industry yet, I am sure there are cases for RPA there. Handling bookings, creating quotes for requests, planning preliminary shifts, and other tasks could all be handled by RPA. There are also the cases I’m more familiar with. No country runs without health care, banks, insurance companies, HR, payroll… In all of these fields we have done successful implementations and seen the great effects of RPA.

In many cases (for examples check out Service Automation: Robots and the Future of Work by Leslie P. Willcocks and Mary C. Lacity) the robots haven’t replaced people completely – they took over some of the tasks of a person. So in the end some of the people ended up working alongside the robots, handling the cases robots couldn’t, while others moved onto other tasks – according to their interests, and opportunities available within the organisation. Natural attrition of course occurred.

On a country level finding out all the opportunities available can be more difficult, unless special care is taken to combat this. It is hard enough to know what kind of opportunities there are in a different department within a specific organisation, let alone in a completely different company or multiple companies.

There is also the real issue to consider that people might not want to change job from one industry to another. If you’re a nurse, you might not want to become a tour guide. To be sure, there are often surprisingly similar jobs within different industries when you just look at what you like doing and what is important to you, instead of what your previous titles have been. It requires courage and willingness to explore to jump into a completely new job in a new industry.

But Iceland as a country has been brave before. There’s no reason to believe its inhabitants aren’t brave as well.

While RPA does create FTA savings, it’s not by any means its only, nor even its most important effect. Other benefits include, but are not limited to, improved service quality, the ability to expand service volumes, improved adherence to policies and standards, and improved job satisfaction.

So Iceland, give us a call!

 

Face tomorrow’s challenges with digital workforce by your side! Contact us to unravel the automation potential hiding in your organisation. 

Article: Emma Luukka – RPA Solutions Consultant, Digital Workforce
Picture Matino license CC BY 2.0

 

RPA kontra integrasjon

Som oftest handler RPA om å flytte informasjon mellom to eller flere forskjellige programmer. En ordre kommer in i system A, et produkt skal så sendes fra system B. En pasient logger seg inn på et sykehus via system M, hvorpå en doktor trenger å se deres informasjon som er lagret i system N. En person legger inn et forsikringskrav via system X og et svar genereres i system Y. Og så videre. Det er ikke et nytt problem å få forskjellige systemer til å prate sammen, og RPA er ikke den eneste veien å løse dette.

Systemintegrasjon har allerede blitt brukt en god stund. Dets overordnede mål er å bringe sammen forskjellige systemer og få de til å jobben sammen på en så god måte at de kan bli sett på som et enkelt system.

Når jeg valgte å forlate integrasjonsverdenen til fordel for RPA, ble jeg overrasket over likhetene og forskjellene i tankemåtene. De besvarte de samme spørsmålene, men på hver sin måte.

Den enkleste måten å forklare forskjellene er at RPA er en rask integrasjon som er enkel å implementere samtidig som det er billig og kan være gjennomført i løpet av relativt kort tid. Likevel vil en RPA-løsning ikke være gyldig for evig. Det er selvfølgelig mulig og også tilrådelig å nærme seg RPA på en strategisk måte, men i denne artikkelen fokuserer jeg på å forklare de teknologiske forskjellene mellom de to løsningene.

rpaintegraatio

RPA vil ofte kunne tilby en billigere og rask løsning på den samme utfordringen som integrasjon søker å løse. RPA sitt konkurransefortrinn kommer fra dets lettvektsstruktur, som tillater implementering og integrering uten endringer av de eksisterende systemene. Mange systemtunge organisasjoner lider av å ikke ha mulighet til å optimalisere prosessene sine på grunn av høye kostnader og de operasjonelle innvirkningene en eventuell nyinstallasjon vil ha. I stedet for å bytte ut de gamle systemene, fungerer RPA på samme måte som en menneskelig ressurs, ved å lage en kommunikasjonsbro mellom de forskjellige IT-systemene. En mykvarerobot kan bli opplært i enkle prosesser på få dager, som betyr at deres innvirkning og verdi kan bli realisert veldig raskt. I tillegg til dette kan den samme teknologien bli programmert til nye arbeidsoppgaver ettersom organisasjonens behov endrer seg. Fra et brukerperspektiv, så krever RPA mye mindre spesialiserte evner enn å sette opp et integrasjonssystem. Mange RPA tilbydere har laget produkter som ikke krever programmeringsbakgrunn eller kodeerfaring. Til sammenligning vil integrasjon kreve en spesialist.

Mens dette kan se ut som en glorifisering av RPA, så er det også med på å fremheve de gode og dårlige sidene ved begge løsningene. En rask og billig løsning er ofte det en kunde er ute etter, men en mer spesialisert løsning vil noen ganger være bedre. Systemintegrasjon er en flott løsning når systemene har høye krav av robusthet, men i mange mindre prosesser vil RPA kunne gi en tilstrekkelig løsning.

Gå morgendagens utfordringer i møte med digital arbeidskraft ved din side! Kontakt oss for å finne ut av automasjonspotensiale som ligger i din organisasjon.

Article: Emma Luukka – RPA Solutions Consultant, Digital Workforce
Picture Patrik Theander license CC BY 2.0

Learnings and take-aways from #RPAbreakfast2016

Digital Workforce organized a unique breakfast seminar on the 2nd of November, discussing the role of RPA as part of digital strategy. Over the morning hours, the industry’s leading movers and shakers shared their thoughts on the future of work with a packed audience.

So…
What did we learn?

Professor Leslie Willcocks, London School of Economics:
Professor Willcocks is considered one of the world’s most respected researchers, speakers and business publications writers in knowledge work automation.

Many studies are flawed in both hype and fear related to RPA.

 • One of the biggest flaws is focusing on people being replaced by RPA. Due to over 50% increase in data handling and great increase in regulation, people are overworked. This fact has not been incorporated well in the future of work studies. RPA, more than anything else, offers a way to cope with the ever increasing amount of work.
 • The technology has been around since 2005 (as created by Blue Prism). RPA is today’s technology, whereas more complex solutions such as CA (cognitive automation) are at the proof of concept stage. Software robots are used to automate routine knowledge work done on the computer. RPA specifically fits rule-based, repetitive tasks.

Most RPA myths are false.

 • Based on studies, the following 6 myths are false:
  1. RPA is used to replace humans.
  2. Staff feels threatened by RPA.
  3. RPA brings jobs back offshore.
  4. RPA is only driven by cost savings.
  5. RPA replaces a full person’s job.
  6. Whole processes need to be automated to get a good business case.
 • Supported by good management communication, employees often develop positive personal relationships with digital workers – giving them names and treating them as enthusiastic trainees.

Results suggest RPA will be embedded into all organizations over the near future.

 • RPA improves the customer experience by letting the organization focus on their core competences. The main force of RPA is taking the robot out of the human employee. As a result, studies find 30-40% increased efficiency!
 • The technology fits many situations and can be scaled very quickly. Organizations can massively decrease the baggage of regulatory processes, that increasingly burden companies.

Alastair Bathgate, Blue Prism CEO:
Bathgate is the co-founder and CEO of Blue Prism, a pioneering developer and global market leader of enterprise Robotic Process Automation (RPA) software.

RPA bridges the gaps between different systems.

 • Many organizations use multiple “legacy” systems, in some cases even thousands. These systems commonly lack integration between each other, a problem to which RPA offers a simple solution.
 • No changes to existing systems are needed!

Services industry can learn from manufacturing. 

 • Manufacturing industry worries about creating standardized processes, decreasing errors and efficiency. Service industry could benefit from adopting similar thinking and applying these objectives to RPA. Customers are being treated fairly when the service delivery process is consistent!
 • When you start with RPA, first think about what you want to achieve. If you want to scale RPA organization wide – communication is key. In the case of RPA the barriers to entry are more cultural than technical. It is recommended to assign a person to lead the change.

Digital workers offer a great opportunity to knowledge intensive organizations. We are excited to work with our customers to revolutionize their business efficiency and help create more full-filling jobs.

Thank you to all our guests and expert speakers!

To learn more, sign up for our newsletter.
Find also professor Willcocks’ and Alastair Bathgate’s interviews in the media.