Webinar: Digitale Medarbeidere (RPA) – Hvordan kan de bistå norsk helsesektor?

Webinar:  Digitale Medarbeidere (RPA) – Hvordan kan de bistå norsk helsesektor?

Velkommen til RPA-webinar onsdag den 05. desember 2018. Tidspunkt er fra kl 09.00 til 10.00.

Digitale medarbeidere (programvare-roboter) har blitt tatt i bruk med stor suksess og gjennom lang tid i flere europeiske land. På universitetssykehuset i Birmingham utfører digitale medarbeidere i dag rutinearbeid tilsvarende 200 heltidsansatte. Det vil si at RPA gir de ansatte mer tid til pasienter ved å frigi tid fra administrativt rutinearbeid.

Vi gjør oppmerksom på at ett av foredragene vil avholdes på engelsk.

Tema for dette webinaret er:

– Hva er RPA?
– Hvilke resultater er oppnådd? Vi deler erfaringer fra helsesektoren i andre nordiske land
– Hvordan innføres digitale medarbeidere?
– Hvilke prosesser er egnede for digitale medarbeidere?
– Eksempler på både kliniske og administrative prosesser automatisert i Norden

Tiina Leivo, MD PhD, kommer for å dele sine erfaringer fra nordiske helsetjenester som allerede har innført digitale medarbeidere.

Minna Pekkala, Head of Robotics i HUS, Helsinki University Hospital som betjener en befolkning på 1,6 millioner mennesker, skal fortelle om deres erfaringer med RPA. Hva er deres mål og omfang med RPA? Hvilke valg har de tatt gjennom oppbygningen av RPA-programmet, og hva har de lært så lang?

Til påmelding.

 

OM DIGITAL WORKFORCE

Digital Workforce er det ledende nordiske selskapet spesialisert innenfor Robotic Process Automation. Våre intelligente digitale medarbeidere automatiserer arbeidsprosesser i små og store organisasjoner, og frigjør tid for mer verdiskapende arbeid for virksomhetens ansatte. Digitale medarbeidere krever ingen endring i virksomhetens eksisterende systemer, og kan ansettes til en betydelig lavere kostnad enn tradisjonelle IT-investeringer. Digital Workforce opererer i Norge, Finland, Sverige, Danmark og Polen, og har 180 spesialiserte medarbeidere.

Frokostseminar: digitale medarbeidere setter fart på digital transformasjon

Vil du vite mer om ansettelse av digitale medarbeidere?

Digital Workforce arrangerer frokostseminar i Kristiansand 13. september. Frokostseminaret skal gi deltagerne innsikt i og oversikt over potensiale for forbedring og effektivisering ved innføring av Robotic Process Automation (RPA). Vi vil gi innføring i prosessautomasjon ved ansettelse av digitale medarbeidere (RPA).

RPA er en måte å automatisere forretningsprosesser slik at det blir frigitt tid for medarbeidere til å gjøre mer verdiskapende og meningsfylte arbeidsoppgaver.

Prosessautomasjon ved bruk av roboter er en global trend som fremskynder den digitale transformasjon, og som skaper mer effektive virksomheter som utfører sine arbeidsprosesser med høyere kvalitet.

Digital Workforce vil ta deltakerne på frokostseminaret med på reisen som forteller hvordan man på best mulig måte ansetter sin første digitale medarbeider. På en strukturert måte vil vi beskrive fasene i ansettelsesprosessen for å introdusere en effektiv digital medarbeider.

Vi vil også dele vår kunnskap om hvordan bruk av digitale medarbeidere jevnt over ikke fører til tap av arbeidsplasser, men sikrer fornøyde medarbeidere som utfører meningsfulle arbeidsoppgaver.

Sted: Scandic hotel Kristiansand Bystranda, Kristiansand
Dato: 13. september 2018
Klokkeslett: 09.00-11.00
Frokost serveres fra klokken 08.15.

Agenda:

  • Hva er en digital medarbeider?
  • Hvordan ansette en digital medarbeider?
  • Hvordan er det norske RPA markedet?

Påmelding