Digital Workforce øker finansieringen med EUR 3 millioner for kognitive løsninger og internasjonal utvidelse

[Helsinki 14.9.2018] Digital Workforce, Nordens raskest voksende selskap innen intelligent automasjon med 175 ansatte, kunngjør at de henter inn ny kapital på EUR 3 millioner fra eksisterende investorer. Finansieringen vil brukes til videreutvikling av selskapets skytjeneste-plattform for digitale medarbeidere og gjøre kognitive teknologier lettere tilgjengelig og muliggjøre internasjonal utvidelse.

Siden oppstart har Digital Workforce transformert forretningsprosesser med hjelp av digitale medarbeider, drevet av Robotic Process Automation. Selskapet har automatisert over 800 prosesser og demonstrert at det er massiv avkastning i automasjoner av regelbaserte kunnskapsoppgaver i store organisasjoner på tvers av næringskategorier. Ved bruk av maskinlæring og annen kunstig intelligensteknologi kan organisasjoner automatisere enda mer komplekse oppgaver, også ved å kunne behandle ustrukturerte data, for eksempel tale, bilder, tekst og sensor data som datakilde.

«Kognitive teknologier vil få stor innvirkning på forretningsprosessene, både for å øke effektiviteten og for å generere noe helt nytt. Målet vårt er å utvide vår innovative, fleksible og kostnadseffektive skytjeneste for å dekke utvalgte kognitive teknologier. Ved å gjøre intelligente og lærende digitale arbeidere lett tilgjengelige, kan våre kunder raskt dra nytte av disse banebrytende teknologiene i tillegg til RPA» sier Heikki Länsisyrjä, en av grunnleggerne av Digital Workforce.

«Vi har finansiert Digital Workforce fra begynnelsen og er glade for å fortsette investeringen. Selskapet vokser veldig raskt og har det største antallet sertifiserte intelligente automatiseringsspesialister i Nord-Europa. De er et dyktig team med en praktisk tilnærming til kognitive teknologier i et raskt voksende marked» sier Timo Ahopelto fra Lifeline Ventures.

Digital Workforce opererer nå i Finland, Sverige, Norge, Danmark og Polen. Med investeringen undersøker selskapet også vekstmuligheter i nye potensielle markeder.

Investorene i runden er Capman Growth Fund sammen med tidligere engel-investorer Leena Niemistö og Lifeline Ventures.

Learnings and take-aways from #RPAbreakfast2016

Digital Workforce organized a unique breakfast seminar on the 2nd of November, discussing the role of RPA as part of digital strategy. Over the morning hours, the industry’s leading movers and shakers shared their thoughts on the future of work with a packed audience.

So…
What did we learn?

Professor Leslie Willcocks, London School of Economics:
Professor Willcocks is considered one of the world’s most respected researchers, speakers and business publications writers in knowledge work automation.

Many studies are flawed in both hype and fear related to RPA.

 • One of the biggest flaws is focusing on people being replaced by RPA. Due to over 50% increase in data handling and great increase in regulation, people are overworked. This fact has not been incorporated well in the future of work studies. RPA, more than anything else, offers a way to cope with the ever increasing amount of work.
 • The technology has been around since 2005 (as created by Blue Prism). RPA is today’s technology, whereas more complex solutions such as CA (cognitive automation) are at the proof of concept stage. Software robots are used to automate routine knowledge work done on the computer. RPA specifically fits rule-based, repetitive tasks.

Most RPA myths are false.

 • Based on studies, the following 6 myths are false:
  1. RPA is used to replace humans.
  2. Staff feels threatened by RPA.
  3. RPA brings jobs back offshore.
  4. RPA is only driven by cost savings.
  5. RPA replaces a full person’s job.
  6. Whole processes need to be automated to get a good business case.
 • Supported by good management communication, employees often develop positive personal relationships with digital workers – giving them names and treating them as enthusiastic trainees.

Results suggest RPA will be embedded into all organizations over the near future.

 • RPA improves the customer experience by letting the organization focus on their core competences. The main force of RPA is taking the robot out of the human employee. As a result, studies find 30-40% increased efficiency!
 • The technology fits many situations and can be scaled very quickly. Organizations can massively decrease the baggage of regulatory processes, that increasingly burden companies.

Alastair Bathgate, Blue Prism CEO:
Bathgate is the co-founder and CEO of Blue Prism, a pioneering developer and global market leader of enterprise Robotic Process Automation (RPA) software.

RPA bridges the gaps between different systems.

 • Many organizations use multiple “legacy” systems, in some cases even thousands. These systems commonly lack integration between each other, a problem to which RPA offers a simple solution.
 • No changes to existing systems are needed!

Services industry can learn from manufacturing. 

 • Manufacturing industry worries about creating standardized processes, decreasing errors and efficiency. Service industry could benefit from adopting similar thinking and applying these objectives to RPA. Customers are being treated fairly when the service delivery process is consistent!
 • When you start with RPA, first think about what you want to achieve. If you want to scale RPA organization wide – communication is key. In the case of RPA the barriers to entry are more cultural than technical. It is recommended to assign a person to lead the change.

Digital workers offer a great opportunity to knowledge intensive organizations. We are excited to work with our customers to revolutionize their business efficiency and help create more full-filling jobs.

Thank you to all our guests and expert speakers!

To learn more, sign up for our newsletter.
Find also professor Willcocks’ and Alastair Bathgate’s interviews in the media.

Digitale medarbeidere i en bank – trussel eller mulighet?

Uber-lignende fenomen forventes å innta banksektoren om kort tid. Nye aktører kommer på markedet og tilbyr kunder finansielle tjenester raskere, billigere og mer effektivt. Tradisjonelle banktjenester via nettbanker er ikke lenger gode nok. I stedet er bankene nødt til å innovere sine tjenester for å holde følge i markedet.

Komplekse informasjonssystemer har utviklet seg ekstremt mye de siste årene. Dette har blant annet resultert i raskere behandling av transaksjoner. Likevel, bruk av flere og flere IT-systemer har ført til at ansattes tid blir i større grad brukt på å navigere disse. Bankansatte er nødt til å bruke mye tid på å flytte informasjon mellom systemer, oppdatere data basert på rapporter og produsere en større variasjon av regulatoriske dokumenter. Samtidig stenger kontorer overalt, og personaliserte tjenester blir redusert eller fjernet.

Mens kunder gjennomsnittlig er fornøyd med å bruke nettbanker og gjennomføre transaksjoner selvstendig, så fortsetter bankene å ha en mengde tjenester der personlig kontakt er viktig. Mens byråkratiet har vokst samtidig som banklokaler har stengt, har mange banker sett seg nødt til å allokere mer ressurser til juridiske arbeidsoppgaver. Dette har ført til at mengden personer som direkte samhandler med kunden har falt, samtidig som at mengden rapporter har økt. Ansatte ser seg nødt til å arbeide mer med rapporter og data, selv om de heller burde brukes til å bygge kunderelasjoner. Vil dette føre til at tradisjonelle banker mister business til de nye, agile aktørene som en konsekvens av rapporteringsproblemet?

Risikostyring og lønnsomhet

Kjernevirksomheten til en bank er å håndtere risiko. Kundeservicemedarbeidere er nødt til å nøye sjekke klientenes finansielle og personlige informasjon for å se etter eventuelle kredittrisikoer. Beregning av sikkerhetsverdier og marginer er også risikostyring.

I tillegg til risikostyring så er banker nødt til å følge flere og flere reguleringer. Basel III reguleringer tar for seg finansiell soliditet: Ifølge de nye reguleringene er bankene nødt til å ha stabil finansiering og likviditet. Samtidig som dette skjer, så fører Finanstilsynet tilsyn og regulerer bankenes praksis. Dette har ført til at bankene har sett seg nødt til å forbedre sin juridiske forståelse av eierstyring og selskapsledelse og allokere ressurser for å håndtere regulerering og kontrollstyring.

Mens det regulatoriske rammeverket og de tilhørende kravene vokser, så har negative renter ført til et økt press på å forbedre lønnsomheten. Banker har overført deres tjenester til Internett og stengt filialer som ikke lønner seg. Likevel er det mange prosesser som er en byrde på organisasjonen. Ansatte er nødt til å innhente informasjon mellom forskjellige systemer, når de heller burde tjent kunder og dermed ført til en større virksomhet. Det er fortsatt rom for forbedringer. Mange banker ser fremover kun med inntjening i tankene. Hva om bankene hadde fokusert på å forbedre produktivitet og å lage konkurransefortrinn ved å tilby personlige tjenester?

Digital assistanse

Banker har en mengde prosesser som ikke har blitt oppdatert eller renovert med tanke på effektivitet. Selvsagt er det mange prosesser som må gjennomføres under juridiske retningslinjer, men til og med disse inneholder delarbeid hvor data blir kopiert, sjekket opp mot hverandre eller rapporter genereres. Dette er rutineoppgaver, men de krever presisjon.

Digitale medarbeidere tar på seg denne type rutinearbeid gladelig. De kan sjekke kreditthistorikk, registrere enkel kundeinformasjon på et system, sjekke forfall, lage rapporter eller lister som kan bli brukt som verktøy for salg, samt mye mer. Kundeserviceansatte blir dermed frigjort til å tjene kundene og å ta valg som krever menneskelig kunnskap. Digitale medarbeidere har ingenting imot rutinebaserte arbeidsoppgaver, de kan jobbe dag og natt, de blir ikke syke og tar ikke fri. Kvaliteten av arbeidet er høyt, det blir gjort på samme måte hver gang og uten feil.

Kan bankenes hemmeligheter bli offentliggjort som et resultat av digitale medarbeidere?

Det er naturlig at de digitale medarbeidernes inntog fører til økt mistanke. Hva om de ødelegger eller frigjør informasjon? Har de mulighet til å endre renter eller godta lån? Digitale medarbeidere gjør akkurat det de blir opplært til. Når de er opplært på riktig måte og har de riktige tillatelsene, vil de ikke blande seg inn i andre oppgaver. Banksystemer er bygd på beslutningsnivå, slik at ansatte kun har rettigheter til å arbeide innen det omfang de trenger. For eksempel har ikke en person kun fordi den jobber i en bank tilgang og rettigheter til å ta kredittavgjørelser. Det samme gjelder en digital medarbeider. De vil kun kunne gjøre endringer og valg basert på de tilganger og rettigheter de har.

Oppgavene som en robot gjennomfører vil kunne bli logget og overvåket slik at man kan se hva den har gjort. I tillegg til dette så vil aldri en digital medarbeider lagre kundedata, og den er heller ikke interessert i saldoen eller eiendelene til en kunde. En mye større risiko er bankansatte som diskuterer kundedata høyt på kontoret, og på den måten frigjøre informasjon.

I en bank er det viktig at brukernavn og passord ikke deles blant ansatte. En digital medarbeider har mulighet til å endre sitt eget passord, slik at ingen andre har tilgang til dens informasjon, og kan ikke utgi seg for å være den.

Roboter og bankers administrative oppgaver

Banker har allerede sett verdien i bruk av digitale medarbeidere i flere land. Først og fremst i Storbritannia og USA, men også Finland. Erfaringer med digitale medarbeidere i banksystemer er først og fremst relatert til de administrative oppgavene. De er ansvarlige for overføring av data til kredittapplikasjoner slik at valgene kan bli tatt raskere. De sender eposter til kunder forskjellige rapporter tilhørende deres konto, de kan søke gjennom regnskap og kredittvurderinger. Digitale medarbeidere ser etter forhåndsdefinerte endringer i rapporter og sier ifra til ansatte dersom noe må bli sett på.

Digitale medarbeider kan sees på som en trussel, akkurat som alt annet nytt og forskjellig. De kan også be sett på som en mulighet, et verktøy til å hjelpe organisasjoner oppnå bedre resultat. Du kan ikke diskutere sommerferien din med en digital kollega, men du kan delegere alle dine kjedelige oppgaver og rutiner til dem og konsentrere din hverdag mot kundene. De vil igjen være glade for at kontoristene har tid til dem.

Gå morgendagens utfordringer i møte med digital arbeidskraft ved din side! Kontakt oss for å finne ut av automasjonspotensiale som ligger i din organisasjon.

Article: Hanna Saari – Sales Executive & Service Manager, Digital Workforce
Image Jon Collier license CC BY 2.0