Webinar: Digitale Medarbeidere (RPA) – Hvordan kan de bistå norsk helsesektor?

Webinar:  Digitale Medarbeidere (RPA) – Hvordan kan de bistå norsk helsesektor?

Velkommen til RPA-webinar onsdag den 05. desember 2018. Tidspunkt er fra kl 09.00 til 10.00.

Digitale medarbeidere (programvare-roboter) har blitt tatt i bruk med stor suksess og gjennom lang tid i flere europeiske land. På universitetssykehuset i Birmingham utfører digitale medarbeidere i dag rutinearbeid tilsvarende 200 heltidsansatte. Det vil si at RPA gir de ansatte mer tid til pasienter ved å frigi tid fra administrativt rutinearbeid.

Vi gjør oppmerksom på at ett av foredragene vil avholdes på engelsk.

Tema for dette webinaret er:

– Hva er RPA?
– Hvilke resultater er oppnådd? Vi deler erfaringer fra helsesektoren i andre nordiske land
– Hvordan innføres digitale medarbeidere?
– Hvilke prosesser er egnede for digitale medarbeidere?
– Eksempler på både kliniske og administrative prosesser automatisert i Norden

Tiina Leivo, MD PhD, kommer for å dele sine erfaringer fra nordiske helsetjenester som allerede har innført digitale medarbeidere.

Minna Pekkala, Head of Robotics i HUS, Helsinki University Hospital som betjener en befolkning på 1,6 millioner mennesker, skal fortelle om deres erfaringer med RPA. Hva er deres mål og omfang med RPA? Hvilke valg har de tatt gjennom oppbygningen av RPA-programmet, og hva har de lært så lang?

Til påmelding.

 

OM DIGITAL WORKFORCE

Digital Workforce er det ledende nordiske selskapet spesialisert innenfor Robotic Process Automation. Våre intelligente digitale medarbeidere automatiserer arbeidsprosesser i små og store organisasjoner, og frigjør tid for mer verdiskapende arbeid for virksomhetens ansatte. Digitale medarbeidere krever ingen endring i virksomhetens eksisterende systemer, og kan ansettes til en betydelig lavere kostnad enn tradisjonelle IT-investeringer. Digital Workforce opererer i Norge, Finland, Sverige, Danmark og Polen, og har 180 spesialiserte medarbeidere.

Digital Workforce øker finansieringen med EUR 3 millioner for kognitive løsninger og internasjonal utvidelse

[Helsinki 14.9.2018] Digital Workforce, Nordens raskest voksende selskap innen intelligent automasjon med 175 ansatte, kunngjør at de henter inn ny kapital på EUR 3 millioner fra eksisterende investorer. Finansieringen vil brukes til videreutvikling av selskapets skytjeneste-plattform for digitale medarbeidere og gjøre kognitive teknologier lettere tilgjengelig og muliggjøre internasjonal utvidelse.

Siden oppstart har Digital Workforce transformert forretningsprosesser med hjelp av digitale medarbeider, drevet av Robotic Process Automation. Selskapet har automatisert over 800 prosesser og demonstrert at det er massiv avkastning i automasjoner av regelbaserte kunnskapsoppgaver i store organisasjoner på tvers av næringskategorier. Ved bruk av maskinlæring og annen kunstig intelligensteknologi kan organisasjoner automatisere enda mer komplekse oppgaver, også ved å kunne behandle ustrukturerte data, for eksempel tale, bilder, tekst og sensor data som datakilde.

«Kognitive teknologier vil få stor innvirkning på forretningsprosessene, både for å øke effektiviteten og for å generere noe helt nytt. Målet vårt er å utvide vår innovative, fleksible og kostnadseffektive skytjeneste for å dekke utvalgte kognitive teknologier. Ved å gjøre intelligente og lærende digitale arbeidere lett tilgjengelige, kan våre kunder raskt dra nytte av disse banebrytende teknologiene i tillegg til RPA» sier Heikki Länsisyrjä, en av grunnleggerne av Digital Workforce.

«Vi har finansiert Digital Workforce fra begynnelsen og er glade for å fortsette investeringen. Selskapet vokser veldig raskt og har det største antallet sertifiserte intelligente automatiseringsspesialister i Nord-Europa. De er et dyktig team med en praktisk tilnærming til kognitive teknologier i et raskt voksende marked» sier Timo Ahopelto fra Lifeline Ventures.

Digital Workforce opererer nå i Finland, Sverige, Norge, Danmark og Polen. Med investeringen undersøker selskapet også vekstmuligheter i nye potensielle markeder.

Investorene i runden er Capman Growth Fund sammen med tidligere engel-investorer Leena Niemistö og Lifeline Ventures.

Storsatsning på digitale kollegaer

Pressemelding sep 12, 2018

Visste du at digitale medarbeidere kan gi nye konkurransefortrinn, økt måloppnåelse og høyere tilfredshet blant ansatte? Sammen med Digital Workforce skal Canon Norge digitalisere og automatisere norske virksomheters arbeidsprosesser.

Canon Norge AS har inngått en partneravtale med Digital Workforce AS, det nordiske selskapet med flest spesialister på Robotic Process Automation-tjenester (RPA). Samarbeidet danner en solid plattform for ende til ende automatisering av arbeidsprosesser i alle bransjer.

Fremtidens arbeidsplass: Robotisert prosessautomatisering (RPA)
Digital Workforce leverer digitale medarbeidere, en programvare som utfører arbeidsoppgaver på samme måte som ansatte i virksomheten gjør. Digitale medarbeidere hjelper norske virksomheter med nye konkurransefortrinn, samt å nå deres gevinstmål ved realisering av deres digitaliseringsstrategier. I tillegg frigjøres de ansatte fra rutinepregede oppgaver til kunnskapsorienterte og mer verdiskapende arbeidsoppgaver. Kvalitet i utførelse av arbeidsprosesser samt tilfredse medarbeidere realiseres med digitale kollegaer.

«Samarbeidet med Digital Workforce er en viktig strategisk satsning for oss. RPA vil være med på å forme fremtidens arbeidsplass, og vi gleder og til å jobbe videre sammen med Digital Workforce for å skape en mer effektiv hverdag for våre kunder» sier Anthon Grimsmo, direktør for Canons forretningsenhet for «Business & Information Services» i Norge.

Spennende teknologi-samarbeid
For at en digital medarbeider skal kunne gjøre jobben sin, er den nemlig avhengig av tre fundamentale forutsetninger:

  • Informasjonen må være digital.
  • Informasjonen må være strukturert.
  • Det må foreligge tydelige regler på prosessene.

For at en digital medarbeider skal kunne tolke informasjon, og automatisere virksomhetens prosesser med høy kvalitet, må informasjonen være både digital og strukturert. Her kommer Canon inn i bildet, med sin veletablerte teknologi rundt datafangst og klassifisering av data.

«Våre digitale medarbeidere sammen med Canons veletablerte teknologi gjør at vi kan automatisere flere komplekse arbeidsprosesser for våre felles kunder. Dette skyldes at Canon sikrer datafangst av ustrukturerte data, klassifiserer og strukturerer data. Dette er nødvendig for at de digitale medarbeiderne skal kunne arbeide i virksomheten» sier Odd-Henrik Hansen, Daglig leder for Digital Workforce Norge. «Med digitale og strukturerte data oppnår vi en høyere automatiseringsgrad i våre prosjekter.»

«At vi nå går inn i dette partnerskapet betyr at vi sammen med Digital Workforce vil kunne hjelpe kundene våre i mye større grad enn før, gjennom hele digitaliserings- og automatiseringsprosessen – fra et dokument skannes til det blir satt i system, og håndtert i en automatisk prosess» sier Grimsmo.

Om Canon Business & Information Services (BIS)
Canon Business & Information Services leverer løsninger og tjenester for å håndtere og forvalte informasjon på en sikker og effektiv måte. Gjennom digitalisering, automatisering og sikker dokumenthåndtering effektiviserer de kjerneprosesser i bedriften. På denne måten bidrar de til en bedre ressursutnyttelse som er med på å redusere kostnadene og skape vekst og konkurransefortrinn. www.cbis.no

Om Digital Workforce
Digital Workforce er det eneste nordiske selskapet som spesialiserer seg på Robotic Process Automation-tjenester i industriell skala. Deres intelligente digitale medarbeidere automatiserer offentlige og private virksomheters arbeidsprosesser. Dette hjelper offentlige virksomheter med å frigjøre sine ansatte fra rutinepregede oppgaver til mer kunnskapsorienterte oppgaver for å fornye og forbedre offentlige tjenester. Digital Workforce har i dag over 190 RPA-spesialister i Finland, Sverige, Norge, Danmark og Polen. Selskaper leverer programvare og skytjenester med bruk av Mirosoft Azure som plattform. www.digitalworkforce.no

Odd-Henrik Hansen, Daglig leder
Telefon: +4797714195
E-post: odd.henrik.hansen@digitalworkforce.no

Canon Norge
Canon Norge har rundt 320 medarbeidere og er representert ved 9 regionale Canon Business Center (CBC) som tilbyr lokale salgs- og supporttjenester. Hovedkontoret ligger på Holmlia i Oslo.

Canon er den ubestridte lederen innen både bildekommunikasjon og dokumentbehandling for både konsument- og bedriftsmarkedet. Vår produkt- og løsningsportefølje omfatter alt fra foto, video, skrivere, skanner og faks til multifunksjonsprodukter med tilhørende løsninger og tjenester. Mer informasjon om selskapet finnes på www.canon.no

Canon Norge en del av Canon Europa, som du kan lese mer om nedenfor.

Om Canon Europa
Canon Europa er en del av Canon Inc, som er en av verdens ledende leverandører av imaging- og informasjonsteknologiske løsninger for bedrifter og private. Canon Europa er representert i 116 land med over 19 000 ansatte fordelt over hele Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA).

Canon ble grunnlagt i 1937. Med sin lidenskap for bildet har Canon videreført sin teknologi til mange markeder og har etablert seg som verdensledende innen bildekommunikasjon og dokumentbehandling for både forbruker- og bedriftsmarkedet. Canons bredde av løsninger strekker seg fra digitale kompaktkameraer og SLR-kameraer, videre til produkter innen kringkasting og medisin, til multifunksjonsskrivere og produksjonssystemer – omgitt av en mengde verdiøkende tjenester.

Canon investerer tungt i forskning og utvikling (FoU) slik at selskapet kan være en stabil leverandør av innovative produkter og tjenester som dekker kundenes kreative behov. Enten det er amatørfotografer eller profesjonelle trykkere, søker Canon å vekke hver enkelt kundes lidenskap for bildet.

I Canon mener vi at samfunns- og miljøansvar er en integrert del av god forretningspraksis. Dette gjenspeiles i vår bedriftsfilosofi Kyosei – Å leve og arbeide sammen for et felles gode.

Mer informasjon om Canon Europa er tilgjengelig her: www.canon-europe.com

Pressemelding: Oslo kemnerkontor og Digital Workforce inngår avtale om Robotic Process Automation (RPA)

Pressemelding

Oslo kemnerkontor og Digital Workforce inngår avtale om Robotic Process Automation (RPA)

Digital Workforce AS skal levere digitale medarbeidere til Oslo kemnerkontor – Robotic Process Automation (RPA), og blir dermed leverandør av RPA-programvare og tjenester for automasjon av Oslo kemnerkontors definerte arbeidsprosesser.

Avtalen har en ramme på 3 år med mulighet for utvidelse inntil 7 år. Avtalens estimerte totalverdi er på 10 millioner kroner, og er den største i Digital Workforce AS sin historie.

Oslo kemnerkontor er landets største skatteoppkreverkontor, og er en kommunal etat under Byrådsavdeling for finans i Oslo kommune. Kemnerkontoret skal sørge for at alle skyldnere betaler skatter og avgifter politiske myndigheter har vedtatt.

Robotisert prosessautomatisering (RPA) er bruk av programvare som gjør det mulig for forretningsledere å konfigurere programvaren eller “roboten” for å jobbe i virksomhetens eksisterende applikasjoner med behandling av en transaksjon, manipulering av data, utløsning av svar og kommunikasjon med andre digitale systemer eller innbyggere.

Ansettelsesprosess og kompetanse

De viktigste kriteriene for valg av leverandør og løsning var et godt metodeverk for ansettelse av digitale medarbeider samt forståelse for hvordan digitale medarbeidere kan dekke Oslo kemnerkontors behov. I tillegg var leverandørens håndtering av sikkerhetskrav best blant tilbyderne. Det er var også viktig for Oslo kemnerkontor å få råd rundt organisering og kompetansebehov for å lykkes med RPA i prosjektet og på kontinuerlig basis.
«RPA er en ung programvareplattform og vi hadde behov for en leverandør som har god forståelse for best mulig utnyttelse av den valgte programvareplattformen. Det var viktig for oss å kunne støtte oss til et godt metodeverk for å ansette digitale medarbeidere», sier Øystein Hillestad, utviklingsleder hos Oslo kemnerkontor.
«Digital Workforce tilbyr også gode avtaler for livsløpsforvaltning av automatiserte prosesser som vil bidra til kontinuerlig forbedring, høy oppetid og effektive digitale medarbeidere», fortsetter Hillestad.

RPA integrert i den Digitale strategi

Hillestad presiserer at den inngåtte avtalen er i tråd med Oslo kemnerkontors strategi, som legger opp til økt innsats for digitalisering. Utnyttelse av RPA-programvare vil være et av flere grep som vil kunne tilrettelegge for videre digitalisering. Det er en målsetning med denne anskaffelsen å etablere bedre kundetjenester og vri ansattes arbeidsoppgaver vekk fra rutinearbeid til mer verdiskapende og interessante arbeidsoppgaver.
Digital Workforce fokuserer på det nordiske kommunale markedet og har allerede en rekke kommunale virksomheter som kunder bland annet, Mora kommune, Järfälla Kommune, Helsinki kommune, Espoo kommune, Tampere kommune, Turku kommune.

«Avtalen med Oslo kemnerkontorer er viktig for selskapets videre satsning på kommunal sektor, og ifølge Daglig leder i Digital Workforce AS, Odd-Henrik Hansen, er dette et stort gjennombrudd for selskapet. Kommunal sektor er et viktig satsningsområde hvor vi har begynt å bygge opp en god nordisk kundebase og solide referanser. At vi nå vinner denne avtalen, er en bekreftelse på at vi tilfredsstiller de mest omfattende krav og kan tilby produkter og tjenester med høy kvalitet og til en riktig pris», sier Hansen.

Media kontakt
Digital Workforce
Odd-Henrik Hansen
Daglig leder
+ 47 977 14 195
odd.henrik.hansen@digitalworkforce.no

Media kontakt
Øystein Hillestad, utviklingsleder, Oslo kemnerkontor
957 52 608, hillestad@kem.oslo.kommune.no

Om Digital Workforce
Digital Workforce er det eneste nordiske selskapet som spesialiserer seg på Intelligent Process Automation-tjenester i industriell skala. Våre intelligente digitale medarbeidere automatiserer offentlige og private virksomheters arbeidsprosesser. Dette hjelper offentlige virksomheter med å frigjøre sine ansatte fra rutinepregede oppgaver til mer kunnskapsorienterte oppgaver for å fornye og forbedre offentlige tjenester. Digital Workforce har i dag over 190 IPA-spesialister i Finland, Sverige, Norge, Danmark og Polen. Selskaper leverer programvare og skytjenester med bruk av Mirosoft Azure som plattform. www.digitalworkforce.no

Om Oslo kemnerkontor
Oslo kemnerkontor er Norges største skatteoppkreverkontor med en årlig kontantstrøm på over 300 mrd. kroner. Kemnerkontoret er en kommunal etat i Oslo, men får faglig instruksjonsmyndighet fra Skatteetaten. Kemnerkontorets hovedoppgaver er innkreving, regnskapsføring og fordeling av skatt, arbeidsgiveravgift og kommunale krav. Les mer på www.oslo.kommune.no/kem

Bilde

Elisabeth Forsvåg Holte, Direktør for divisjon Administrasjon og service (herunder IT) ved Oslo kemnerkontor og Odd Henrik Hansen, Country manager Digital Workforce AS var representert ved signering av avtalen.

Frokostseminar: digitale medarbeidere setter fart på digital transformasjon

Vil du vite mer om ansettelse av digitale medarbeidere?

Digital Workforce arrangerer frokostseminar i Kristiansand 13. september. Frokostseminaret skal gi deltagerne innsikt i og oversikt over potensiale for forbedring og effektivisering ved innføring av Robotic Process Automation (RPA). Vi vil gi innføring i prosessautomasjon ved ansettelse av digitale medarbeidere (RPA).

RPA er en måte å automatisere forretningsprosesser slik at det blir frigitt tid for medarbeidere til å gjøre mer verdiskapende og meningsfylte arbeidsoppgaver.

Prosessautomasjon ved bruk av roboter er en global trend som fremskynder den digitale transformasjon, og som skaper mer effektive virksomheter som utfører sine arbeidsprosesser med høyere kvalitet.

Digital Workforce vil ta deltakerne på frokostseminaret med på reisen som forteller hvordan man på best mulig måte ansetter sin første digitale medarbeider. På en strukturert måte vil vi beskrive fasene i ansettelsesprosessen for å introdusere en effektiv digital medarbeider.

Vi vil også dele vår kunnskap om hvordan bruk av digitale medarbeidere jevnt over ikke fører til tap av arbeidsplasser, men sikrer fornøyde medarbeidere som utfører meningsfulle arbeidsoppgaver.

Sted: Scandic hotel Kristiansand Bystranda, Kristiansand
Dato: 13. september 2018
Klokkeslett: 09.00-11.00
Frokost serveres fra klokken 08.15.

Agenda:

  • Hva er en digital medarbeider?
  • Hvordan ansette en digital medarbeider?
  • Hvordan er det norske RPA markedet?

Påmelding

Digital Workforce inngår partnerskap med UiPath for å tilby kundene sine mer omfattende RPA-tjenester (Robotic Process Automation) fra skyen

Digital Workforce inngår partnerskap med UiPath for å tilby kundene sine mer omfattende RPA-tjenester (Robotic Process Automation) fra skyen

UiPaths RPA-løsning hjelper Digital Workforces kunder med å utføre sin kjernevirksomhet på en mer effektiv, presis, sikker og skalert måte.

[29. mai 2018, LONDON OG HELSINKI] – Digital Workforce, Nordens ledende selskap innen robottjenester, kunngjorde i dag at de har inngått partnerskap med UiPath, det ledende programvareselskapet i Norden innen Robotic Process Automation (RPA), for å utvikle og utvide virksomheten sin i Norden. I dette partnerskapet, inngått i mai 2018, tilbyr Digital Workforce UiPath-teknologi til organisasjoner som har valgt UiPath som sitt RPA-verktøy. UiPaths RPA-løsninger for virksomheter er nå tilgjengelig hos alle Digital Workforces kontorer i Finland, Sverige, Danmark, Norge og Polen.

Revolusjonen innen programvarerobotikk pågår for fullt i de nordiske landene. Ved å ta i bruk RPA blir man kvitt manuelle arbeidsrutiner, og man frigjør ansatte fra rutinepreget arbeid slik at de kan bruke sin arbeidstid til mer meningsfylt arbeid. Bruken av RPA har spredt seg fra finanssektoren til offentlig sektor, helsevesen, industriselskaper og detaljhandel. De vanligste forretningsenheter der robotteknologi anvendes, er innen HR og lønn, finans og regnskapsføring, drift, logistikk og kundetjenester.

Jukka Virkkunen, en av grunnleggerne og partnerne hos Digital Workforce, uttalte at «Siden Digital Workforce ble grunnlagt i 2015, har vi sett hvordan RPA-markedet utvikles og modnes i Norden. UiPath-teknologi fortsetter å utvikle seg raskt, og tilbyr mange unike fordeler, slik som spesifikke løsninger til kundeservice automatisering og gratis prøveperioder. Tjenestene våre er basert på markedsledende og robust teknologi. Vi er svært glad for at vi nå kan tilby UiPath som en industrialiserte robot med Digital Workforce sin Microsoft Azure skybasert tjeneste. Parallelt med etablering av en skybasert robot tjeneste har vi investert mye i å utvikle UiPath-kompetanse i vår organisasjonen.»

Digital Workforce har automatisert mer enn 500 prosesser og er det markedsledende RPA selskapet i Norden. Selskapet har et solid fotfeste i finanssektoren og utvider nå kundegrunnlaget sitt raskt innen helsevesenet, offentlig sektor og andre kunnskapsintensive store organisasjoner. Et par dusin RPA-spesialister gjennomgår for tiden de siste trinnene i UiPath-sertifiseringen, og de første kundeavtalene er allerede blitt underskrevet.

Anand Nagwani, UiPaths viseadministrerende direktør, EMEA, Partnerships, uttalte at: «Norden er et viktig fokusområde for UiPath etter hvert som vi fortsetter å vokse i Europa. I partnerskap med Digital Workforce vil vi introdusere flere organisasjoner for mulighetene som ligger i RPA og hvordan man kan øke virksomhetens produktivitet, sikre etterlevelse av krav og forbedre kundetjenesten dramatisk, både i back-office- og front-office-operasjoner. Ikke bare vil løsningene våre hjelpe bedrifter til å bli digitale virksomheter raskere, de vil også bidra til at de får en verdifull fordel på veien mot kunstig intelligens.»

Om Digital Workforce
Digital Workforce er det eneste selskapet som spesialiserer seg på intelligente prosessautomatiseringstjenester på industrinivå. Våre intelligente digitale arbeidere automatiserer prosesser i private og offentlige organisasjoner, noe som frigjør tiden til menneskelige ansatte, slik at de kan bruke den til mer verdifullt arbeid. Bruken av digitale arbeidere krever ingen endringer i de eksisterende informasjonssystemene. Digital Workforce ble grunnlagt sommeren 2015 og har for tiden over 150 IPA-spesialister i Finland, Sverige, Norge, Danmark og Polen. www.digitalworkforce.eu

Om UiPath
UiPath er bygd for både virksomhetens forretningsenheter og IT, og er den ledende plattformen for Robotic Process Automation (RPA). Mer enn 700 bedriftskunder og offentlige etater bruker UiPaths RPA-plattform og tilfører virksomheter programvareroboter som utfører repetitive prosesser, noe som øker produktiviteten, sikrer at krav blir etterlevd og som forbedrer kunde eller innbyggerens opplevelse av virksomheten.

Med et aktivt samfunn av 120 000 RPA-utviklere globalt, ser UiPath det som sitt oppdrag å demokratisere RPA og støtte den digitale revolusjonen. UiPath har sitt hovedkontor i New York og driver virksomhet i 14 land i Nord-Amerika, Europa og Asia. Selskapet støttes av 183 mill. USD i serie A- og B-finansiering fra Accel, CapitalG, Kleiner, Perkins, Caufield & Byers, Credo Ventures, Earlybird’s Digital East Fund og Seedcamp. UiPaths serie B-verdsettelse er på mer enn 1 mrd. USD.

For mer informasjon kan du besøke https://www.uipath.com.

Mediekontakt: Digital Workforce
Jukka Virkkunen
Partner
+358 50 670 47
jukka.virkkunen@digitalworkforce.fi

Mediekontakt: UiPath
Simon Coughlin
Whiteoaks International
+44 (0) 1252 727313
Uipath@whiteoaks.co.uk

Hvordan skal digitale medarbeidere (RPA) hjelpe norske kommunale virksomheter?

Hvordan skal digitale medarbeidere (RPA) hjelpe norske kommuner?

Velkommen til kommunalt RPA-webinar fredag den 08. juni 2018. Tidspunkt er fra kl 09.00 til 09.45.

Kommunale virksomheter er kommet langt med å fornye, forbedre og forenkle sine arbeidsprosesser for å øke kvalitet og kapasitet i sin tjenesteytende produksjon. Digitale medarbeidere vil ha en sentral rolle for å redusere virksomhetens tidstyver, og frigjøre tid for samhandling med kommunens innbyggere og utvikling av næringsliv. Digitale medarbeidere bidrar til at kommunens ansatte får mer tid til å utføre meningsfulle arbeidsoppgaver for å realisere kommunens vedtatte målsettinger.

Vi gjør oppmerksom på at ett av foredragene vil avholdes på engelsk.

Tema for dette webinaret er:

  • Hva er en digital medarbeider –  også navngitt Robotic Process Automation (RPA)?
  • Hvordan ansette en digital medarbeider, og hvordan lærer vi den nye kollega til å bli en god kollega?
  • Hvilke prosesser er egnet for digital automasjon?
  • Hvordan må den kommunale virksomheten tilpasse seg digitale kollegaer?

André Løvik, programleder for Forbedringsprogrammet hos Tromsø kommune, vil dele sine erfaringer med å ansette digitale medarbeidere.

Mads Laastad, løsningsarkitekt for Digital Workforce, vil kaste lys over temaet «Hvordan ansette en digital medarbeider, og hvordan lærer vi den nye kollega til å bli en god medarbeider?»

Tiina Leivo, MD PhD, kommer til å dele sine erfaringer med digitale medarbeidere fra nordiske kommunale virksomheter innenfor helse- og omsorgsområder. Dette foredraget vil bli avholdt på engelsk.

Til påmelding.

OM DIGITAL WORKFORCE

Digital Workforce er det ledende nordiske selskapet spesialisert innenfor «Robotic Process Automation». Våre intelligente digitale medarbeidere automatiserer arbeidsprosesser i små og store organisasjoner, og frigjør tid for mer verdiskapende arbeid for virksomhetens ansatte. Digitale medarbeidere krever ingen endring i virksomhetens eksisterende systemer, og kan ansettes til en betydelig lavere kostnad enn tradisjonelle IT-investeringer. Digital Workforce opererer i Norge, Finland, Sverige, Danmark og Polen, og har 160 spesialiserte medarbeidere.

Intelligent Process Automation: A short glossary

Intelligent Process Automation, IPA

Intelligent Process Automation (IPA) refers to the practice of process automation with solutions that involve smart attributes. IPA solutions are tailored to the specific requirements of the target process by combining technologies like, chat bots, computer vision, machine learning and robotic process automation software.

Robotic Process Automation, RPA

Robotic Process Automation (RPA) refers to process automation with software robots. The robots are programmed to use the applications required for the execution of the target process in the same way as a human operator would. They always follow pre-programmed rules and are easy to integrate into existing business processes.

Software robot

Software robot is a software application that is used in robotic process automation to replace the actions of a human worker interacting with the user interface of a computer system. Software robots may have some vendor specific attributes, but implementing these technologies never requires changes to existing systems.

Enterprise RPA

Enterprise RPA refers to the use of RPA technology in a large and industrial manner to achieve automation requirements of a large enterprise. Enterprise RPA solutions are scalable, easily managed and maintained. These features are achieved by specialized services such as: managing component libraries that allow the re-use of automation objects, expert support, staff training, following and managing RPA performance, support in setting up internal robotic center of excellence.

Business Process Automation, BPA

Business Process Automation refers to a high-level strategy that aims to streamline all business processes. It involves recording – and re-designing- all processes within the business to digital format and then integrating them with an automation software.

Digital worker/ Virtual worker

Digital or virtual worker refers to a software robot that takes over a process or task otherwise performed by human workers. Digital workers deliver Robotic Process Automation (RPA) services where the used technology is a pre-programmable software.

Intelligent digital worker

An intelligent digital worker is a technology platform that combines pre-programmed software robots with different cognitive technologies. An intelligent digital worker is able to handle processes that consist of more complex tasks involving unstructured data and interpretation. Intelligent digital workers are used to deliver Intelligent Process Automation (IPA) services.

Robotic Center of Excellence, CoE

Robotic Center of Excellence (CoE) is the organization’s management center for the use of automation technologies. The job of the CoE-team is to create, measure and manage a virtual workforce that supports the organization’s strategic goals.

Robotic Desktop Automation, RDA

Robotic Desktop Automation (RDA) refers to computer-specific automation that is applied to speed-up or enhance the performance of a human worker using the desktop. While RPA technologies can be referred to as virtual workers, RDA technologies work hand-in-hand with their human counterpart and thus may be called virtual assistants.

Optical Character Recognition, OCR

Optical character recognition (OCR) refers to the conversion of images of typed or hand written text into machine encoded text. OCR programs analyze scanned-in images to detect light and dark areas in order to identify alphabetic letters and numeric digits. When a character is recognized, it is converted into code. OCR is often being used to digitize typed or handwritten information.

Natural Language Processing, NLP

Natural Language Processing (NLP) technologies enable computers to process large amounts of natural (human) language data. NLP technologies typically rely on machine learning to help them automatically learn new rules.

Computer Vision

Computer Vision technologies are used to enable computers to gain high-level understanding from digital images or videos. These technologies seek to automate tasks that would otherwise require the human visual system.

Chatbot

Chatbots are computer programs that can conduct a natural language conversation. They are designed to simulate a human conversation partner convincingly either via auditory or textual means. Depending on the level of sophistication of the solution, chatbots can make use of NLP technologies or analyze keywords.

Machine Learning, ML

Machine Learning (ML) gives computers the ability to “learn” (i.e. progressively improve performance on a specific task) by processing data. ML technologies can “learn” under supervision, i.e. learn general rules to map inputs to outputs based on a set of example inputs and their desired outputs. The “learning” may also be unsupervised, in which case no examples are given to the learning algorithm. Instead, it is left on its own to find structures from its inputs. Unsupervised learning can be a goal in itself (discovering hidden patterns in data) or a means towards an end (feature learning).

Cognitive Computing, CC

Cognitive Computing (CC) describes technology platforms that involve cognitive technologies such as machine learning, natural language processing, computer vision, and chatbots. The purpose of cognitive computing is to combine these technologies to find meaning from and understand a data set at a higher level. Rather than just pure data or sensor streams, cognitive computing can deal with symbolic and conceptual information. Cognitive computing enables computers to interpret information extracted from large data sets, while humans remain in charge of the decision process.

Artificial Intelligence, AI

AI is loosely used as an umbrella term for all cognitive technologies that enable computer systems to perform tasks normally requiring some form of human intelligence. A true AI machine would combine these different technologies in such a way that it would have augmented intelligence, surpassing humans in accuracy and insight. The individual technologies, on the other hand, that are performing tasks by simulating a specific area of human intelligence are called cognitive technologies.

Virtual Reality and Augmented Reality, VR/AR

Virtual Reality technologies are being used to create simulated environments. These technologies allow the user to experience the simulation around them – as they were part of it – not just looking in from the outside. Augmented Reality (AR) integrates digital information with live video or the user’s environment in real time to augment the video with artificially added elements or effects.

Business Process Management (Suite), BPM(S)

A business process management suite (BPMS) is a set of automated tools for designing, implementing and improving activities to accomplish a specific organizational goal. BPMS is designed to support the entire process improvement life cycle from process discovery, definition, monitoring and analysis, and through ongoing optimization. BPMS tools allow the organisations to redesign or re-engineer the whole process or set of processes and often also the related IT systems (unlike RPA which is solely using existing IT- system without changes).

Enterprise Cognitive Systems, ECS

Enterprise Cognitive Systems (ECS) are a form of cognitive computing. They are focused on action, not insight, and their intention is to assess what to do in a complex business situation. ECS makes evidence-based suggestions about how the business can achieve its goals. It does so by finding past situations similar to the current situation, and extracting the repeated actions that best influence the desired outcome.

 

Digital Workforce is the only company purely specialising in Intelligent Process Automation services on an industrial scale in the Nordic countries. We automate the routines of computer based knowledge work and liberate human employees’ time for more productive and important tasks. Learn more about us and our services on digitalworkforce.eu.

Digital Workforces presenterer: “The Business of AI”-webinarserien

Vi står overfor den mest spennende revolusjonen i vår tid: Kognitive teknologier er på rask fremmarsj og forstyrrer status quo på alle områder i livet. Måten vi jobber på og gjør forretninger, blir fundamentalt endret. Vi må lære oss å holde hodet over vann. Hva burde du vite akkurat nå, og hva bringer fremtiden? Digital Workforces nye initiativ, “The Business of AI”-webinarserien, forbinder forretningsledere med eksperter og visjonærer på AI. Hold følge med kunnskapen du trenger nå!

Digital Workforce lanserte nylig et nytt initiativ for å imøtekomme behovene til dagens forretningsledere som søker AI-kunnskap. “The Business of AI”-serien arrangeres månedlig. Det vil være en webinardiskusjon med en ny AI-ekspert hver måned for å gi et nytt perspektiv på temaet. Alle webinarene samles inn i en kunnskapsbase som finnes på ai.digitalworkforce.eu.

Første webinar vil bli holdt 11. april med den bestselgende AI-forfatteren Antti Merilehto, kl 9.00 CEST.

Nøkkeltemaer på webinaret inkluderer:
Hvordan endrer AI måten vi gjør forretninger på og hvor fort kommer endringen?
Hva er mulighetene med AI?
Hva er de nye kravene til forretningsadministrasjon og strategi?
Hvor fort og hvordan skal forretningsledere reagere?

Vær oppmerksom på at webinaret holdes på engelsk.
Registrer deg gratis her!

Hvordan håndtere GDPR ved bruk av RPA?

Robotic Process Automation (RPA) er ofte den mest effektive løsningen for implementering og etterlevelse av EUs nye personvernsforordning (GDPR), som blir gjeldende også i Norge. Eksempelvis styrker lovgivningen kunders rettigheter, hvor de har krav på vite hvilken informasjon som er lagret, i hvilke systemer den er lagret, rettigheter for dataportabilitet, samt rett til å motsette seg profilering. Videre har kunder nå rett til å bli varslet innen 72 timer ved sikkerhetsbrudd hos behandlingsansvarlig.

GDPR berører alle organisasjoner som behandler informasjon knyttet til navn, bostedsinforasjon, kontaktinformasjon, bank- og kontoinformasjon, eller personnummer. Mange organisasjoner vil oppleve de kommende utfordringene som enorme og uhåndterlige, hvor persondata eksempelvis har blitt lagret i et stort antall systemer uten at det foreligger en klar struktur eller oversikt – Hva om en kunde etterspør en rapport over all lagret informasjon, eller ber om flytting eller total sletting av all informasjon? Hvordan skal en slik rapport utarbeides med rimelig bruk av tid og ressurser? Det vil ikke la seg gjøre manuelt. Tradisjonell IT-utvikling vil være et alternativ, men hvor denne typen prosjekter har vist seg svært kostbare. Løsningen er en programvare robot. En Digital medarbeider ønsker å jobbe med regel- og rutinestyrt arbeid, med arbeid på tvers av IT-systemer og avdelinger. En Digital medarbeider vil kunne utforme et uendelig antall av den samme rapporten, dag etter dag, uten å glemme å sjekke det femtende systemet hvis telefonen skulle ringe på et kritisk tidspunkt.

Hvis en hacker mot formodning skulle få tilgang til selskapets data, hvordan skal man rekke å personlig informere samtlige kunder innen 72 timer? Manuell håndtering vil ikke være et alternativ, timene løper fort. Derimot vil en Digital medarbeider med letthet være opplært til utføre oppgaven, hvor arbeidsmengden om nødvendig kan deles på mange programvare roboter og sikre at oppgaven er gjort innen 72 timer.

Ønsker du å utforske hvordan en Digital medarbeider kan bistå deg med å oppfylle GDPR kravene kan du kontakte oss i Digital Workforce. Vi hjelper virksomheter som ønsker å forenkle sine rutiner for å oppfylle GDPR til en lavere kostnad enn tradisjonell programvare utvikling.

Odd-Henrik Hansen
Country Manager
+47 997 14 195
odd.henrik.hansen@digitalworkforce.no