Webinar: Digitale Medarbeidere (RPA) – Hvordan kan de bistå norsk helsesektor?

Webinar:  Digitale Medarbeidere (RPA) – Hvordan kan de bistå norsk helsesektor?

Velkommen til RPA-webinar onsdag den 05. desember 2018. Tidspunkt er fra kl 09.00 til 10.00.

Digitale medarbeidere (programvare-roboter) har blitt tatt i bruk med stor suksess og gjennom lang tid i flere europeiske land. På universitetssykehuset i Birmingham utfører digitale medarbeidere i dag rutinearbeid tilsvarende 200 heltidsansatte. Det vil si at RPA gir de ansatte mer tid til pasienter ved å frigi tid fra administrativt rutinearbeid.

Vi gjør oppmerksom på at ett av foredragene vil avholdes på engelsk.

Tema for dette webinaret er:

– Hva er RPA?
– Hvilke resultater er oppnådd? Vi deler erfaringer fra helsesektoren i andre nordiske land
– Hvordan innføres digitale medarbeidere?
– Hvilke prosesser er egnede for digitale medarbeidere?
– Eksempler på både kliniske og administrative prosesser automatisert i Norden

Tiina Leivo, MD PhD, kommer for å dele sine erfaringer fra nordiske helsetjenester som allerede har innført digitale medarbeidere.

Minna Pekkala, Head of Robotics i HUS, Helsinki University Hospital som betjener en befolkning på 1,6 millioner mennesker, skal fortelle om deres erfaringer med RPA. Hva er deres mål og omfang med RPA? Hvilke valg har de tatt gjennom oppbygningen av RPA-programmet, og hva har de lært så lang?

Til påmelding.

 

OM DIGITAL WORKFORCE

Digital Workforce er det ledende nordiske selskapet spesialisert innenfor Robotic Process Automation. Våre intelligente digitale medarbeidere automatiserer arbeidsprosesser i små og store organisasjoner, og frigjør tid for mer verdiskapende arbeid for virksomhetens ansatte. Digitale medarbeidere krever ingen endring i virksomhetens eksisterende systemer, og kan ansettes til en betydelig lavere kostnad enn tradisjonelle IT-investeringer. Digital Workforce opererer i Norge, Finland, Sverige, Danmark og Polen, og har 180 spesialiserte medarbeidere.

Storsatsning på digitale kollegaer

Pressemelding sep 12, 2018

Visste du at digitale medarbeidere kan gi nye konkurransefortrinn, økt måloppnåelse og høyere tilfredshet blant ansatte? Sammen med Digital Workforce skal Canon Norge digitalisere og automatisere norske virksomheters arbeidsprosesser.

Canon Norge AS har inngått en partneravtale med Digital Workforce AS, det nordiske selskapet med flest spesialister på Robotic Process Automation-tjenester (RPA). Samarbeidet danner en solid plattform for ende til ende automatisering av arbeidsprosesser i alle bransjer.

Fremtidens arbeidsplass: Robotisert prosessautomatisering (RPA)
Digital Workforce leverer digitale medarbeidere, en programvare som utfører arbeidsoppgaver på samme måte som ansatte i virksomheten gjør. Digitale medarbeidere hjelper norske virksomheter med nye konkurransefortrinn, samt å nå deres gevinstmål ved realisering av deres digitaliseringsstrategier. I tillegg frigjøres de ansatte fra rutinepregede oppgaver til kunnskapsorienterte og mer verdiskapende arbeidsoppgaver. Kvalitet i utførelse av arbeidsprosesser samt tilfredse medarbeidere realiseres med digitale kollegaer.

«Samarbeidet med Digital Workforce er en viktig strategisk satsning for oss. RPA vil være med på å forme fremtidens arbeidsplass, og vi gleder og til å jobbe videre sammen med Digital Workforce for å skape en mer effektiv hverdag for våre kunder» sier Anthon Grimsmo, direktør for Canons forretningsenhet for «Business & Information Services» i Norge.

Spennende teknologi-samarbeid
For at en digital medarbeider skal kunne gjøre jobben sin, er den nemlig avhengig av tre fundamentale forutsetninger:

  • Informasjonen må være digital.
  • Informasjonen må være strukturert.
  • Det må foreligge tydelige regler på prosessene.

For at en digital medarbeider skal kunne tolke informasjon, og automatisere virksomhetens prosesser med høy kvalitet, må informasjonen være både digital og strukturert. Her kommer Canon inn i bildet, med sin veletablerte teknologi rundt datafangst og klassifisering av data.

«Våre digitale medarbeidere sammen med Canons veletablerte teknologi gjør at vi kan automatisere flere komplekse arbeidsprosesser for våre felles kunder. Dette skyldes at Canon sikrer datafangst av ustrukturerte data, klassifiserer og strukturerer data. Dette er nødvendig for at de digitale medarbeiderne skal kunne arbeide i virksomheten» sier Odd-Henrik Hansen, Daglig leder for Digital Workforce Norge. «Med digitale og strukturerte data oppnår vi en høyere automatiseringsgrad i våre prosjekter.»

«At vi nå går inn i dette partnerskapet betyr at vi sammen med Digital Workforce vil kunne hjelpe kundene våre i mye større grad enn før, gjennom hele digitaliserings- og automatiseringsprosessen – fra et dokument skannes til det blir satt i system, og håndtert i en automatisk prosess» sier Grimsmo.

Om Canon Business & Information Services (BIS)
Canon Business & Information Services leverer løsninger og tjenester for å håndtere og forvalte informasjon på en sikker og effektiv måte. Gjennom digitalisering, automatisering og sikker dokumenthåndtering effektiviserer de kjerneprosesser i bedriften. På denne måten bidrar de til en bedre ressursutnyttelse som er med på å redusere kostnadene og skape vekst og konkurransefortrinn. www.cbis.no

Om Digital Workforce
Digital Workforce er det eneste nordiske selskapet som spesialiserer seg på Robotic Process Automation-tjenester i industriell skala. Deres intelligente digitale medarbeidere automatiserer offentlige og private virksomheters arbeidsprosesser. Dette hjelper offentlige virksomheter med å frigjøre sine ansatte fra rutinepregede oppgaver til mer kunnskapsorienterte oppgaver for å fornye og forbedre offentlige tjenester. Digital Workforce har i dag over 190 RPA-spesialister i Finland, Sverige, Norge, Danmark og Polen. Selskaper leverer programvare og skytjenester med bruk av Mirosoft Azure som plattform. www.digitalworkforce.no

Odd-Henrik Hansen, Daglig leder
Telefon: +4797714195
E-post: odd.henrik.hansen@digitalworkforce.no

Canon Norge
Canon Norge har rundt 320 medarbeidere og er representert ved 9 regionale Canon Business Center (CBC) som tilbyr lokale salgs- og supporttjenester. Hovedkontoret ligger på Holmlia i Oslo.

Canon er den ubestridte lederen innen både bildekommunikasjon og dokumentbehandling for både konsument- og bedriftsmarkedet. Vår produkt- og løsningsportefølje omfatter alt fra foto, video, skrivere, skanner og faks til multifunksjonsprodukter med tilhørende løsninger og tjenester. Mer informasjon om selskapet finnes på www.canon.no

Canon Norge en del av Canon Europa, som du kan lese mer om nedenfor.

Om Canon Europa
Canon Europa er en del av Canon Inc, som er en av verdens ledende leverandører av imaging- og informasjonsteknologiske løsninger for bedrifter og private. Canon Europa er representert i 116 land med over 19 000 ansatte fordelt over hele Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA).

Canon ble grunnlagt i 1937. Med sin lidenskap for bildet har Canon videreført sin teknologi til mange markeder og har etablert seg som verdensledende innen bildekommunikasjon og dokumentbehandling for både forbruker- og bedriftsmarkedet. Canons bredde av løsninger strekker seg fra digitale kompaktkameraer og SLR-kameraer, videre til produkter innen kringkasting og medisin, til multifunksjonsskrivere og produksjonssystemer – omgitt av en mengde verdiøkende tjenester.

Canon investerer tungt i forskning og utvikling (FoU) slik at selskapet kan være en stabil leverandør av innovative produkter og tjenester som dekker kundenes kreative behov. Enten det er amatørfotografer eller profesjonelle trykkere, søker Canon å vekke hver enkelt kundes lidenskap for bildet.

I Canon mener vi at samfunns- og miljøansvar er en integrert del av god forretningspraksis. Dette gjenspeiles i vår bedriftsfilosofi Kyosei – Å leve og arbeide sammen for et felles gode.

Mer informasjon om Canon Europa er tilgjengelig her: www.canon-europe.com

Pressemelding: Oslo kemnerkontor og Digital Workforce inngår avtale om Robotic Process Automation (RPA)

Pressemelding

Oslo kemnerkontor og Digital Workforce inngår avtale om Robotic Process Automation (RPA)

Digital Workforce AS skal levere digitale medarbeidere til Oslo kemnerkontor – Robotic Process Automation (RPA), og blir dermed leverandør av RPA-programvare og tjenester for automasjon av Oslo kemnerkontors definerte arbeidsprosesser.

Avtalen har en ramme på 3 år med mulighet for utvidelse inntil 7 år. Avtalens estimerte totalverdi er på 10 millioner kroner, og er den største i Digital Workforce AS sin historie.

Oslo kemnerkontor er landets største skatteoppkreverkontor, og er en kommunal etat under Byrådsavdeling for finans i Oslo kommune. Kemnerkontoret skal sørge for at alle skyldnere betaler skatter og avgifter politiske myndigheter har vedtatt.

Robotisert prosessautomatisering (RPA) er bruk av programvare som gjør det mulig for forretningsledere å konfigurere programvaren eller “roboten” for å jobbe i virksomhetens eksisterende applikasjoner med behandling av en transaksjon, manipulering av data, utløsning av svar og kommunikasjon med andre digitale systemer eller innbyggere.

Ansettelsesprosess og kompetanse

De viktigste kriteriene for valg av leverandør og løsning var et godt metodeverk for ansettelse av digitale medarbeider samt forståelse for hvordan digitale medarbeidere kan dekke Oslo kemnerkontors behov. I tillegg var leverandørens håndtering av sikkerhetskrav best blant tilbyderne. Det er var også viktig for Oslo kemnerkontor å få råd rundt organisering og kompetansebehov for å lykkes med RPA i prosjektet og på kontinuerlig basis.
«RPA er en ung programvareplattform og vi hadde behov for en leverandør som har god forståelse for best mulig utnyttelse av den valgte programvareplattformen. Det var viktig for oss å kunne støtte oss til et godt metodeverk for å ansette digitale medarbeidere», sier Øystein Hillestad, utviklingsleder hos Oslo kemnerkontor.
«Digital Workforce tilbyr også gode avtaler for livsløpsforvaltning av automatiserte prosesser som vil bidra til kontinuerlig forbedring, høy oppetid og effektive digitale medarbeidere», fortsetter Hillestad.

RPA integrert i den Digitale strategi

Hillestad presiserer at den inngåtte avtalen er i tråd med Oslo kemnerkontors strategi, som legger opp til økt innsats for digitalisering. Utnyttelse av RPA-programvare vil være et av flere grep som vil kunne tilrettelegge for videre digitalisering. Det er en målsetning med denne anskaffelsen å etablere bedre kundetjenester og vri ansattes arbeidsoppgaver vekk fra rutinearbeid til mer verdiskapende og interessante arbeidsoppgaver.
Digital Workforce fokuserer på det nordiske kommunale markedet og har allerede en rekke kommunale virksomheter som kunder bland annet, Mora kommune, Järfälla Kommune, Helsinki kommune, Espoo kommune, Tampere kommune, Turku kommune.

«Avtalen med Oslo kemnerkontorer er viktig for selskapets videre satsning på kommunal sektor, og ifølge Daglig leder i Digital Workforce AS, Odd-Henrik Hansen, er dette et stort gjennombrudd for selskapet. Kommunal sektor er et viktig satsningsområde hvor vi har begynt å bygge opp en god nordisk kundebase og solide referanser. At vi nå vinner denne avtalen, er en bekreftelse på at vi tilfredsstiller de mest omfattende krav og kan tilby produkter og tjenester med høy kvalitet og til en riktig pris», sier Hansen.

Media kontakt
Digital Workforce
Odd-Henrik Hansen
Daglig leder
+ 47 977 14 195
odd.henrik.hansen@digitalworkforce.no

Media kontakt
Øystein Hillestad, utviklingsleder, Oslo kemnerkontor
957 52 608, hillestad@kem.oslo.kommune.no

Om Digital Workforce
Digital Workforce er det eneste nordiske selskapet som spesialiserer seg på Intelligent Process Automation-tjenester i industriell skala. Våre intelligente digitale medarbeidere automatiserer offentlige og private virksomheters arbeidsprosesser. Dette hjelper offentlige virksomheter med å frigjøre sine ansatte fra rutinepregede oppgaver til mer kunnskapsorienterte oppgaver for å fornye og forbedre offentlige tjenester. Digital Workforce har i dag over 190 IPA-spesialister i Finland, Sverige, Norge, Danmark og Polen. Selskaper leverer programvare og skytjenester med bruk av Mirosoft Azure som plattform. www.digitalworkforce.no

Om Oslo kemnerkontor
Oslo kemnerkontor er Norges største skatteoppkreverkontor med en årlig kontantstrøm på over 300 mrd. kroner. Kemnerkontoret er en kommunal etat i Oslo, men får faglig instruksjonsmyndighet fra Skatteetaten. Kemnerkontorets hovedoppgaver er innkreving, regnskapsføring og fordeling av skatt, arbeidsgiveravgift og kommunale krav. Les mer på www.oslo.kommune.no/kem

Bilde

Elisabeth Forsvåg Holte, Direktør for divisjon Administrasjon og service (herunder IT) ved Oslo kemnerkontor og Odd Henrik Hansen, Country manager Digital Workforce AS var representert ved signering av avtalen.

Frokostseminar: digitale medarbeidere setter fart på digital transformasjon

Vil du vite mer om ansettelse av digitale medarbeidere?

Digital Workforce arrangerer frokostseminar i Kristiansand 13. september. Frokostseminaret skal gi deltagerne innsikt i og oversikt over potensiale for forbedring og effektivisering ved innføring av Robotic Process Automation (RPA). Vi vil gi innføring i prosessautomasjon ved ansettelse av digitale medarbeidere (RPA).

RPA er en måte å automatisere forretningsprosesser slik at det blir frigitt tid for medarbeidere til å gjøre mer verdiskapende og meningsfylte arbeidsoppgaver.

Prosessautomasjon ved bruk av roboter er en global trend som fremskynder den digitale transformasjon, og som skaper mer effektive virksomheter som utfører sine arbeidsprosesser med høyere kvalitet.

Digital Workforce vil ta deltakerne på frokostseminaret med på reisen som forteller hvordan man på best mulig måte ansetter sin første digitale medarbeider. På en strukturert måte vil vi beskrive fasene i ansettelsesprosessen for å introdusere en effektiv digital medarbeider.

Vi vil også dele vår kunnskap om hvordan bruk av digitale medarbeidere jevnt over ikke fører til tap av arbeidsplasser, men sikrer fornøyde medarbeidere som utfører meningsfulle arbeidsoppgaver.

Sted: Scandic hotel Kristiansand Bystranda, Kristiansand
Dato: 13. september 2018
Klokkeslett: 09.00-11.00
Frokost serveres fra klokken 08.15.

Agenda:

  • Hva er en digital medarbeider?
  • Hvordan ansette en digital medarbeider?
  • Hvordan er det norske RPA markedet?

Påmelding

Digital Workforce inngår partnerskap med UiPath for å tilby kundene sine mer omfattende RPA-tjenester (Robotic Process Automation) fra skyen

Digital Workforce inngår partnerskap med UiPath for å tilby kundene sine mer omfattende RPA-tjenester (Robotic Process Automation) fra skyen

UiPaths RPA-løsning hjelper Digital Workforces kunder med å utføre sin kjernevirksomhet på en mer effektiv, presis, sikker og skalert måte.

[29. mai 2018, LONDON OG HELSINKI] – Digital Workforce, Nordens ledende selskap innen robottjenester, kunngjorde i dag at de har inngått partnerskap med UiPath, det ledende programvareselskapet i Norden innen Robotic Process Automation (RPA), for å utvikle og utvide virksomheten sin i Norden. I dette partnerskapet, inngått i mai 2018, tilbyr Digital Workforce UiPath-teknologi til organisasjoner som har valgt UiPath som sitt RPA-verktøy. UiPaths RPA-løsninger for virksomheter er nå tilgjengelig hos alle Digital Workforces kontorer i Finland, Sverige, Danmark, Norge og Polen.

Revolusjonen innen programvarerobotikk pågår for fullt i de nordiske landene. Ved å ta i bruk RPA blir man kvitt manuelle arbeidsrutiner, og man frigjør ansatte fra rutinepreget arbeid slik at de kan bruke sin arbeidstid til mer meningsfylt arbeid. Bruken av RPA har spredt seg fra finanssektoren til offentlig sektor, helsevesen, industriselskaper og detaljhandel. De vanligste forretningsenheter der robotteknologi anvendes, er innen HR og lønn, finans og regnskapsføring, drift, logistikk og kundetjenester.

Jukka Virkkunen, en av grunnleggerne og partnerne hos Digital Workforce, uttalte at «Siden Digital Workforce ble grunnlagt i 2015, har vi sett hvordan RPA-markedet utvikles og modnes i Norden. UiPath-teknologi fortsetter å utvikle seg raskt, og tilbyr mange unike fordeler, slik som spesifikke løsninger til kundeservice automatisering og gratis prøveperioder. Tjenestene våre er basert på markedsledende og robust teknologi. Vi er svært glad for at vi nå kan tilby UiPath som en industrialiserte robot med Digital Workforce sin Microsoft Azure skybasert tjeneste. Parallelt med etablering av en skybasert robot tjeneste har vi investert mye i å utvikle UiPath-kompetanse i vår organisasjonen.»

Digital Workforce har automatisert mer enn 500 prosesser og er det markedsledende RPA selskapet i Norden. Selskapet har et solid fotfeste i finanssektoren og utvider nå kundegrunnlaget sitt raskt innen helsevesenet, offentlig sektor og andre kunnskapsintensive store organisasjoner. Et par dusin RPA-spesialister gjennomgår for tiden de siste trinnene i UiPath-sertifiseringen, og de første kundeavtalene er allerede blitt underskrevet.

Anand Nagwani, UiPaths viseadministrerende direktør, EMEA, Partnerships, uttalte at: «Norden er et viktig fokusområde for UiPath etter hvert som vi fortsetter å vokse i Europa. I partnerskap med Digital Workforce vil vi introdusere flere organisasjoner for mulighetene som ligger i RPA og hvordan man kan øke virksomhetens produktivitet, sikre etterlevelse av krav og forbedre kundetjenesten dramatisk, både i back-office- og front-office-operasjoner. Ikke bare vil løsningene våre hjelpe bedrifter til å bli digitale virksomheter raskere, de vil også bidra til at de får en verdifull fordel på veien mot kunstig intelligens.»

Om Digital Workforce
Digital Workforce er det eneste selskapet som spesialiserer seg på intelligente prosessautomatiseringstjenester på industrinivå. Våre intelligente digitale arbeidere automatiserer prosesser i private og offentlige organisasjoner, noe som frigjør tiden til menneskelige ansatte, slik at de kan bruke den til mer verdifullt arbeid. Bruken av digitale arbeidere krever ingen endringer i de eksisterende informasjonssystemene. Digital Workforce ble grunnlagt sommeren 2015 og har for tiden over 150 IPA-spesialister i Finland, Sverige, Norge, Danmark og Polen. www.digitalworkforce.eu

Om UiPath
UiPath er bygd for både virksomhetens forretningsenheter og IT, og er den ledende plattformen for Robotic Process Automation (RPA). Mer enn 700 bedriftskunder og offentlige etater bruker UiPaths RPA-plattform og tilfører virksomheter programvareroboter som utfører repetitive prosesser, noe som øker produktiviteten, sikrer at krav blir etterlevd og som forbedrer kunde eller innbyggerens opplevelse av virksomheten.

Med et aktivt samfunn av 120 000 RPA-utviklere globalt, ser UiPath det som sitt oppdrag å demokratisere RPA og støtte den digitale revolusjonen. UiPath har sitt hovedkontor i New York og driver virksomhet i 14 land i Nord-Amerika, Europa og Asia. Selskapet støttes av 183 mill. USD i serie A- og B-finansiering fra Accel, CapitalG, Kleiner, Perkins, Caufield & Byers, Credo Ventures, Earlybird’s Digital East Fund og Seedcamp. UiPaths serie B-verdsettelse er på mer enn 1 mrd. USD.

For mer informasjon kan du besøke https://www.uipath.com.

Mediekontakt: Digital Workforce
Jukka Virkkunen
Partner
+358 50 670 47
jukka.virkkunen@digitalworkforce.fi

Mediekontakt: UiPath
Simon Coughlin
Whiteoaks International
+44 (0) 1252 727313
Uipath@whiteoaks.co.uk

Hvordan skal digitale medarbeidere (RPA) hjelpe norske kommunale virksomheter?

Hvordan skal digitale medarbeidere (RPA) hjelpe norske kommuner?

Velkommen til kommunalt RPA-webinar fredag den 08. juni 2018. Tidspunkt er fra kl 09.00 til 09.45.

Kommunale virksomheter er kommet langt med å fornye, forbedre og forenkle sine arbeidsprosesser for å øke kvalitet og kapasitet i sin tjenesteytende produksjon. Digitale medarbeidere vil ha en sentral rolle for å redusere virksomhetens tidstyver, og frigjøre tid for samhandling med kommunens innbyggere og utvikling av næringsliv. Digitale medarbeidere bidrar til at kommunens ansatte får mer tid til å utføre meningsfulle arbeidsoppgaver for å realisere kommunens vedtatte målsettinger.

Vi gjør oppmerksom på at ett av foredragene vil avholdes på engelsk.

Tema for dette webinaret er:

  • Hva er en digital medarbeider –  også navngitt Robotic Process Automation (RPA)?
  • Hvordan ansette en digital medarbeider, og hvordan lærer vi den nye kollega til å bli en god kollega?
  • Hvilke prosesser er egnet for digital automasjon?
  • Hvordan må den kommunale virksomheten tilpasse seg digitale kollegaer?

André Løvik, programleder for Forbedringsprogrammet hos Tromsø kommune, vil dele sine erfaringer med å ansette digitale medarbeidere.

Mads Laastad, løsningsarkitekt for Digital Workforce, vil kaste lys over temaet «Hvordan ansette en digital medarbeider, og hvordan lærer vi den nye kollega til å bli en god medarbeider?»

Tiina Leivo, MD PhD, kommer til å dele sine erfaringer med digitale medarbeidere fra nordiske kommunale virksomheter innenfor helse- og omsorgsområder. Dette foredraget vil bli avholdt på engelsk.

Til påmelding.

OM DIGITAL WORKFORCE

Digital Workforce er det ledende nordiske selskapet spesialisert innenfor «Robotic Process Automation». Våre intelligente digitale medarbeidere automatiserer arbeidsprosesser i små og store organisasjoner, og frigjør tid for mer verdiskapende arbeid for virksomhetens ansatte. Digitale medarbeidere krever ingen endring i virksomhetens eksisterende systemer, og kan ansettes til en betydelig lavere kostnad enn tradisjonelle IT-investeringer. Digital Workforce opererer i Norge, Finland, Sverige, Danmark og Polen, og har 160 spesialiserte medarbeidere.

Intelligent Process Automation: A short glossary

Intelligent Process Automation, IPA

Intelligent Process Automation (IPA) refers to the practice of process automation with solutions that involve smart attributes. IPA solutions are tailored to the specific requirements of the target process by combining technologies like, chat bots, computer vision, machine learning and robotic process automation software.

Robotic Process Automation, RPA

Robotic Process Automation (RPA) refers to process automation with software robots. The robots are programmed to use the applications required for the execution of the target process in the same way as a human operator would. They always follow pre-programmed rules and are easy to integrate into existing business processes.

Software robot

Software robot is a software application that is used in robotic process automation to replace the actions of a human worker interacting with the user interface of a computer system. Software robots may have some vendor specific attributes, but implementing these technologies never requires changes to existing systems.

Enterprise RPA

Enterprise RPA refers to the use of RPA technology in a large and industrial manner to achieve automation requirements of a large enterprise. Enterprise RPA solutions are scalable, easily managed and maintained. These features are achieved by specialized services such as: managing component libraries that allow the re-use of automation objects, expert support, staff training, following and managing RPA performance, support in setting up internal robotic center of excellence.

Business Process Automation, BPA

Business Process Automation refers to a high-level strategy that aims to streamline all business processes. It involves recording – and re-designing- all processes within the business to digital format and then integrating them with an automation software.

Digital worker/ Virtual worker

Digital or virtual worker refers to a software robot that takes over a process or task otherwise performed by human workers. Digital workers deliver Robotic Process Automation (RPA) services where the used technology is a pre-programmable software.

Intelligent digital worker

An intelligent digital worker is a technology platform that combines pre-programmed software robots with different cognitive technologies. An intelligent digital worker is able to handle processes that consist of more complex tasks involving unstructured data and interpretation. Intelligent digital workers are used to deliver Intelligent Process Automation (IPA) services.

Robotic Center of Excellence, CoE

Robotic Center of Excellence (CoE) is the organization’s management center for the use of automation technologies. The job of the CoE-team is to create, measure and manage a virtual workforce that supports the organization’s strategic goals.

Robotic Desktop Automation, RDA

Robotic Desktop Automation (RDA) refers to computer-specific automation that is applied to speed-up or enhance the performance of a human worker using the desktop. While RPA technologies can be referred to as virtual workers, RDA technologies work hand-in-hand with their human counterpart and thus may be called virtual assistants.

Optical Character Recognition, OCR

Optical character recognition (OCR) refers to the conversion of images of typed or hand written text into machine encoded text. OCR programs analyze scanned-in images to detect light and dark areas in order to identify alphabetic letters and numeric digits. When a character is recognized, it is converted into code. OCR is often being used to digitize typed or handwritten information.

Natural Language Processing, NLP

Natural Language Processing (NLP) technologies enable computers to process large amounts of natural (human) language data. NLP technologies typically rely on machine learning to help them automatically learn new rules.

Computer Vision

Computer Vision technologies are used to enable computers to gain high-level understanding from digital images or videos. These technologies seek to automate tasks that would otherwise require the human visual system.

Chatbot

Chatbots are computer programs that can conduct a natural language conversation. They are designed to simulate a human conversation partner convincingly either via auditory or textual means. Depending on the level of sophistication of the solution, chatbots can make use of NLP technologies or analyze keywords.

Machine Learning, ML

Machine Learning (ML) gives computers the ability to “learn” (i.e. progressively improve performance on a specific task) by processing data. ML technologies can “learn” under supervision, i.e. learn general rules to map inputs to outputs based on a set of example inputs and their desired outputs. The “learning” may also be unsupervised, in which case no examples are given to the learning algorithm. Instead, it is left on its own to find structures from its inputs. Unsupervised learning can be a goal in itself (discovering hidden patterns in data) or a means towards an end (feature learning).

Cognitive Computing, CC

Cognitive Computing (CC) describes technology platforms that involve cognitive technologies such as machine learning, natural language processing, computer vision, and chatbots. The purpose of cognitive computing is to combine these technologies to find meaning from and understand a data set at a higher level. Rather than just pure data or sensor streams, cognitive computing can deal with symbolic and conceptual information. Cognitive computing enables computers to interpret information extracted from large data sets, while humans remain in charge of the decision process.

Artificial Intelligence, AI

AI is loosely used as an umbrella term for all cognitive technologies that enable computer systems to perform tasks normally requiring some form of human intelligence. A true AI machine would combine these different technologies in such a way that it would have augmented intelligence, surpassing humans in accuracy and insight. The individual technologies, on the other hand, that are performing tasks by simulating a specific area of human intelligence are called cognitive technologies.

Virtual Reality and Augmented Reality, VR/AR

Virtual Reality technologies are being used to create simulated environments. These technologies allow the user to experience the simulation around them – as they were part of it – not just looking in from the outside. Augmented Reality (AR) integrates digital information with live video or the user’s environment in real time to augment the video with artificially added elements or effects.

Business Process Management (Suite), BPM(S)

A business process management suite (BPMS) is a set of automated tools for designing, implementing and improving activities to accomplish a specific organizational goal. BPMS is designed to support the entire process improvement life cycle from process discovery, definition, monitoring and analysis, and through ongoing optimization. BPMS tools allow the organisations to redesign or re-engineer the whole process or set of processes and often also the related IT systems (unlike RPA which is solely using existing IT- system without changes).

Enterprise Cognitive Systems, ECS

Enterprise Cognitive Systems (ECS) are a form of cognitive computing. They are focused on action, not insight, and their intention is to assess what to do in a complex business situation. ECS makes evidence-based suggestions about how the business can achieve its goals. It does so by finding past situations similar to the current situation, and extracting the repeated actions that best influence the desired outcome.

 

Digital Workforce is the only company purely specialising in Intelligent Process Automation services on an industrial scale in the Nordic countries. We automate the routines of computer based knowledge work and liberate human employees’ time for more productive and important tasks. Learn more about us and our services on digitalworkforce.eu.

Digital Workforce etablerer seg i Oslo og utnevner Country Manager

Digital Workforce etablerte seg som et nordisk selskap når selskapet åpnet kontor i Oslo i 2017.
Odd-Henrik Hansen leder den norske virksomheten. Hans målsetning er å hjelpe norske virksomheter med å etablere nye konkurransefortrinn, samt å nå deres gevinstmål. For offentlige virksomheter vil han bidra med å frigjøre ansatte fra rutinepregede oppgaver slik at kunnskapsmedarbeidere kan fokusere på verdiskapende tjenesteyting. Prosessautomatisering (RPA) vil redusere virksomhetens kostnader, øke kvaliteten i kritiske arbeidsprosesser samt påvirke transaksjonshastighet for bedre kunde- eller innbyggerservice. Dette oppnås ved ansettelse av digitale medarbeidere.

Vi presenterer Odd-Henrik Hansen

Odd-Henrik har lang erfaring med salg og leveranse av programvare og konsulenttjenester til private og offentlige virksomheter. Hansen har bred internasjonal og nasjonal erfaring fra tidligere arbeidsgivere som Tieto, Software Innovation, EVRY, Microsoft Norge, Oracle Norway, Oracle EMEA og NICE AS. Beslutningen om å bytte fra en større virksomhet til en start-up og et vekstselskap ble drevet av personlig motivasjon.

“Jeg savnet oppstarts-dynamikken og muligheten for å forme en virksomhet fra grunnen av. Digital Workforce har opplevd utrolig vekst i Finland og Sverige, og teamet mitt har som mål å bygge videre på selskapets sterke nordiske tilnærming, og kombinere global kapasitet med lokal tilstedeværelse”, forklarer Hansen.

Det norske potensialet

Det er interessant å se at offentlige sektor er tidlig ute og tar en innovatørrolle i bruk av teknologi for automasjon av virksomhetens arbeidsprosesser. En av årsakene til denne tidlige adopsjon fra offentlige sektor er en etablert digitaliseringsstrategi, utarbeidet i 2013/14 av tidligere statsminister Jens Stoltenberg. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har fortsatt arbeidet med nyskapende bruk av IT for å forbedre tjenestene til offentlige virksomheter.

Mulighetene for automasjon av virksomheters arbeidsprosesser ved bruk av robotteknologi er store. RPA-teknologien kan anvendes på tvers i virksomheten fra HR, kundeservice, produksjon til økonomi og drift. Ifølge Odd-Henrik er norske virksomheter under press for å introdusere nye løsninger som bidrar til kostnadseffektiv drift med økt kvalitet i sine arbeidsprosesser. Spesielt bank- og forsikringsbransjen har vellykket tatt robotteknologi inn i sine strategiske satsningsområder. Denne utviklingen innen finanssektoren er en økende trend som bare forventes å hente mer fart i årene som kommer og RPA-teknologien kommer til å utkonkurrere flere av de tradisjonelle IT investeringene.

“Digital Workforce har nye innovative løsningsforslag som kan støtte implementeringen av norske virksomheters digitaliseringsstrategier på en bedre og mer effektiv måte.”, sier Odd-Henrik

Kontakt
Odd-Henrik Hansen, Country Manager, Digital Workforce, + 47 977 14 195, odd.henrik.hansen@digitalworkforce.no

Digital Workforce Norway
Tollbugata 8,
0152 Oslo

FROKOSTSEMINAR: Ansett en suksessfull digital medarbeider – gi dine ansatte tid til verdiøkende arbeidsoppgaver

 

Tid og sted: onsdag den. 7 mars kl. 8.30-11.00, Tollbugata 8A (Spaces), Oslo

Vurderer din organisasjon, eller har dere allerede ansatt digitale medarbeidere – Robotic Process Automation (RPA)? Da kjenner du til at digitale medarbeidere frigjør ansatte fra rutinepregede oppgaver, sikrer kvalitet i arbeidsprosesser og øker virksomhetens kapasitet til å betjene kunder og innbyggere.

Robotic Process Automation former dagens og fremtidens arbeidsmarked. Hvordan ansetter du og lærer opp en vellykket digital medarbeider, og hvordan utvikler du nødvendige ferdigheter og et kollegialt miljø? Hvordan har digitale medarbeidere bistått med verdiskapning for en reell virksomhet?

Robotic Process Automation er en fremtidsrettet metode for å drive innovasjon som skaper faktiske gevinster for din virksomhet. Kostnaden for å drive virksomhetens digitaliseringsstrategi ved hjelp av RPA er ofte kun en tiendedel tilsvarende tradisjonelle IT prosjekter.

Digital Workforce inviterer til frokostseminar onsdag den 7. mars 2018 i Tollbugata 8 (Spaces). Seminaret er tilpasset ledere (CEO, CIO, CFO, CTO, etc.), forretningsutviklere og andre forretningsledere som jobber i mellomstore til større virksomheter med interesse for RPA og AI.

Frokostseminaret gir deg en unik mulighet for å høre RPA historien fra en av de globale markedsledere innen RPA, Blue Prism. Codan Forsikring vil holde et spennende foredrag om hvordan de har implementert og lært opp sine digitale medarbeidere. Til sist vil du høre om den standardiserte leveransemetodikken Digital Workforce har utviklet for å sikre vellykket implementering.

Du kan delta på Frokostseminaret vederlagsfritt. Det er et begrenset antall plasser, og om du ikke får plass i denne runden vil du motta invitasjon til vårt neste frokostseminar. Du vil motta en bekreftelse på din deltagelse på e-post.

Arrangementet arrangeres av Digital Workforce – Den ledende RPA virksomheten i Norden.

AGENDA

0830-0900 frokost serveres i Tollbugata 8

Form fremtiden med Digitale medarbeidere – veien videre sammen med RPA-teknologi
Pat Geary, Chief Evangelist, Blue Prism
Denne presentasjonen er på engelsk

RPA reisen hos Codan Forsikring – fra pilot til strategisk virkemiddel
Magnus Skarstein, RPA Analyst, Codan Forsikring

Hvordan ansette og lære opp din digitale medarbeider
Mads Laastad, Løsningsarkitekt, Digital Workforce

Paneldebatt
Mulighet for å stille foredragsholdere spørsmål for debatt

 

Registrer her:

En introduksjon til Robotic Process Automation: Hvordan identifisere de riktige prosessene til automatisering

Hvordan komme i gang med digitale medarbeidere?

Digitale medarbeidere (Robotic Process Automation) er en relativt ny teknologi. Fra en relativt rolig og stille start har det vært en gradvis økende interesse rundt dem. Det kan høres ut som en mengde roboter som overtar jobbene våre og gjør oss arbeidsledige, men dette er ikke hva de er designet til. De er designet for å gjennomføre repetitive arbeidsoppgaver, slik at mennesker frigjøres til andre oppgaver. Siden roboter har blitt sett på som noe nytt og invasivt, har de møtt en del motstand, slik alle nyvinninger til en viss grad gjør.

For å finne ut om Robotic Process Automation (RPA) og digital arbeidskraft kan være noe ditt selskap kan ta i bruk, er det noen steg du kan ta. Disse kan bli tatt alene eller med teamet ditt, helt uten hjelp fra konsulenter utenfra. Dette holder kostnadene nede og medfører ikke økt press på deg eller teamet når undersøkelsene gjøres.

Så hvorfor ikke undersøke om digitale medarbeidere er noe din bedrift kan ha nytte av? Uansett hva dere kommer frem til, vil en slik undersøkelse gi økt innsikt i bedriftens arbeidsprosesser.

Velge potensielle prosesser for automatisering

Det er veldig viktig å starte med små og enkle prosesser.

Hvis du aldri har definert en arbeidsprosess før, så vil du fort finne ut av at de er mer komplekse enn man skulle tro. De har alle sine små regler og unntak for hvordan arbeidet gjennomføres.

Selv om du har definert prosesser før, er det viktig å starte med små prosesser når man vurderer automasjon første gang. Desto mer logisk og rett frem en prosess er å definere, desto raskere vil den kunne implementeres og færre feil vil oppstå.

Det er også viktig å velge prosesser som er verdt å automatisere. Gjerne prosesser som tar lang tid og som må bli gjort, men som ingen egentlig liker å gjøre. Disse prosessene må gjennomføres, men dersom de kan bli gjort av roboter, vil det frigjøre arbeidskraft til andre oppgaver.

Det er viktig å forstå at ikke alle prosesser kan automatiseres av digitale medarbeidere. Prosesser hvor en medarbeider er nødt til å ta mange beslutninger eller er veldig komplekse med mange steg, vil nødvendigvis ikke være lønnsomme å automatisere. Det kan også tenkes at prosessene kan bli mer effektive ved at de ikke må gjøres like ofte som før, slik at det ikke er lønnsomt å investere i en robotressurs. På grunn av dette er det viktig å diversifisere og se på flere potensielle kandidatprosesser tidlig.

Definere prosessene

Definering av prosessene er det første steget som må tas etter at de potensielle er valgt ut. Man kan jo ikke automatisere en prosess som ikke er definert.

Til å begynne med må de som har kunnskap om prosessene, emneekspertene, samles for å kunne definere prosessen.

Det er viktig å definere starten og slutten av prosessen først. For eksempel vil en rekrutteringsprosess starte med behov for en ny ansatt. Deretter vil jobben bli utlyst, og de første intervjuene begynner. Prosessen stopper enten når det siste intervjuet er gjennomført, når et tilbud er sendt ut, et tilbud aksepteres, første dag for den nytilsatte eller når de er en fullt produktiv ansatt. Ved å definere begynnelse og slutt, så vil samtalen rundt prosessdefinisjonen være enklere og kunne fokuseres, siden alle vet omfanget av prosessen.

Dersom vi antar at rekrutteringsprosessen kun tar for seg intervjuene: Prosessen starter med det første intervjuet og slutter når det siste intervjuet slutter. Da vil store deler prosessomfanget ikke være inkludert, men dette kan hjelpe teamet med å fokusere på kjernen av prosessen. Alt annet er utenfor omfanget og vil ikke bli sett på.

Mot slutten av denne delen bør et prosesskart være produsert.

Observer prosessen i aksjon

Etter dette er det viktig å se på prosessen under utførelse. Gjør endringer dersom nødvendig. Denne delen er veldig viktig, siden det ofte er to prosesser som faktisk tar sted: den offisielle som ansatte sier de følger, og den uoffisielle som de faktisk følger. Dere må ta beslutninger basert på den faktiske prosessen som finner sted. Den praktiske prosessen er den som påvirker de ansattes hverdag, ikke den som ikke brukes.

Forbedre prosessen

Etter å ha observert og analysert prosessen er det viktig å se om den kan forbedres på noen områder. Finnes det flaskehalser eller problemområder? Det er viktig å effektivisere prosessen der det er mulig. Identifiser deler der farten kan økes eller gjennomføres parallelt i stedet for lineært. Finn ut av hvor lenge hver del av prosessen må vente på svar, for eksempel når et nytt potensielt salg jaktes på og når ansvaret videresendes til noen høyere opp i hierarkiet, for eksempel i kundeservicesaker. Identifiser automatiseringsmulighetene, enten delvis eller hele prosessen.

Iterer prosessen med emneeksperter

Samle sammen emneekspertene og vis frem forbedringene som har blitt gjort. Få tilbakemeldinger og reiterer sammen med dem for å få en best mulig prosess som kan automatiseres.

Deretter er det best å la emneekspertene lage den endelige versjonen av prosessdokumentet som en standardprosedyre, slik at det kan benyttes i opptrening av andre.

Dersom noen deler av prosessen kan automatiseres, er det på tide å starte denne automatiseringsprosessen.

Til slutt, dersom prosessen ikke kan automatiseres, er den nå definert på en bedre måte, den blir gjennomført på en standardisert måte. Den er også mest sannsynlig mer effektiv og til mindre bry enn den var før. Samtidig har du en mye bedre forståelse om hvilke prosesser som kan og bør automatiseres og hvilke som ikke passer.

Article by Emma Luukka – RPA Solutions Consultant, Digital Workforce
Image by WOCinTech Chat licensed under CC BY 2.0